Natarbejde

Her arbejder letbanen om natten

Aarhus Letbanes afsluttende anlægsarbejde udføres forskellige steder i og omkring Aarhus. Noget af arbejdet udføres om natten - herunder kan du se hvor og hvornår.

Langt det meste af arbejdet udføres i dagtimerne, men i enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at udføre opgaver om natten - f.eks. af hensyn til trafikafviklingen.

Der vil blive taget hensyn til naboerne, men gener i form af støj og lys fra arbejdskøretøjer kan forekomme. Her på siden kan du følge med i, hvor og hvornår der udføres natarbejde.