Natarbejde

Her arbejder letbanen om natten

Hen over vinteren 2017 udfører Aarhus Letbane anlægsarbejde forskellige steder i og omkring Aarhus. Noget af arbejdet udføres om natten - herunder kan du se hvor og hvornår.

Det drejer sig især om etablering af kørestrøm på hele strækningen fra Odder til Grenaa. I Aarhus skal der desuden etableres to spor langs med havnefronten mellem Mindet og Østboulevarden.

Langt det meste af arbejdet udføres i dagtimerne, men i enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at udføre opgaver om natten - f.eks. af hensyn til trafikafviklingen.

Der vil blive taget hensyn til naboerne, men gener i form af støj og lys fra arbejdskøretøjer kan forekomme. Her på siden kan du følge med i, hvor og hvornår der udføres natarbejde.

Foråret 2017:

Aarhus Letbane trækker køreledninger fra Skejby til Mindet. Dermed begynder den sidste del af arbejdet med at etablere kørestrøm på en seks km lang strækning gennem 12 store vejkryds i Aarhus.

De første køreledninger hænges op i krydset Brendstrupgårdsvej – Olof Palmes Allé i Skejby. Herfra bevæger arbejdet sig ned mod Mindet på Europaplads via Nehrus Allé, Randersvej, Nørrebrogade, Nørreport og Kystvejen.

Det meste af arbejdet foregår inde i letbanesporet, og det tager kun 15-20 minutter at trække køreledninger tværs over et vejkryds. I det tidsrum er det til gengæld ikke muligt at krydse vejbanen, men det vil fortsat være muligt at svinge til højre.

For yderligere at minimere generne for trafikken udføres arbejdet om natten mellem kl. 01 og 05. Skilte, der informerer trafikanterne om arbejdet og de kortvarige afspærringer vil løbende blive flyttet, efterhånden som arbejdet bevæger sig fremad.

Arbejdet forventes afsluttet i løbet af foråret 2017.