Natarbejde

Her arbejder letbanen om natten

Hen over vinteren 2017 udfører Aarhus Letbane anlægsarbejde forskellige steder i og omkring Aarhus. Noget af arbejdet udføres om natten - herunder kan du se hvor og hvornår.

Det drejer sig især om etablering af kørestrøm på hele strækningen fra Odder til Grenaa. I Aarhus skal der desuden etableres to spor langs med havnefronten mellem Mindet og Østboulevarden.

Langt det meste af arbejdet udføres i dagtimerne, men i enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at udføre opgaver om natten - f.eks. af hensyn til trafikafviklingen.

Der vil blive taget hensyn til naboerne, men gener i form af støj og lys fra arbejdskøretøjer kan forekomme. Her på siden kan du følge med i, hvor og hvornår der udføres natarbejde.

Testkørsler om natten i Malling-Mårslet og Mårslet-Tranbjerg:

Aarhus Letbane har indledt arbejdet med at testkøre de nye letbanetog på strækningerne Malling-Mårslet og Mårslet-Tranbjerg.  

Samtidig med testkørslerne skal strækningen mod Odder gøres klar til at modtage passagerer fra eksisterende perroner. I den forbindelse påbegyndes arbejdet med at bygge nye platforme på Odderbanen. Anlægsarbejdet på perronerne udføres i dagtimerne, og derfor ændres tidspunkterne for testkørsler midlertidigt til om aftenen og natten.

Fra onsdag 14. juni indledes arbejdet med at bygge de nye platforme på strækningen mod Odder. Arbejdet forventes at strække sig over ca. to uger. I samme periode udføres testkørsler i Malling-Mårslet og Mårslet-Tranbjerg på hverdagsnætter mellem kl. 18-07, inklusiv natten mellem fredag og lørdag.

Ændringen af tidspunktet for testkørsler betyder, at overkørslerne ved Vilhelmsborg Station på Bedervej og ved Nørrevænget Station i Tranbjerg i stedet afspærres på hverdagsnætter mellem kl. 18-07, inklusiv natten mellem fredag og lørdag. Dermed kan overkørslerne benyttes i dagtimerne, mens der bygges nye platforme på eksisterende stationer.

Der vil blive opstillet trafiktavler med tydelige angivelser af omkørsler. 

Anlægs- og testarbejdet forventes kun i begrænset omfang at medføre støj.

Når arbejdet med at bygge nye platforme er afsluttet, vil testkørslerne atter blive udført i dagtimerne på hverdage i tidsrummet kl. 8-20.

Foråret og forsommeren 2017:

Aarhus Letbane trækker køreledninger fra Skejby til Mindet. Dermed begynder den sidste del af arbejdet med at etablere kørestrøm på en seks km lang strækning gennem 12 store vejkryds i Aarhus.

De første køreledninger hænges op i krydset Brendstrupgårdsvej – Olof Palmes Allé i Skejby. Herfra bevæger arbejdet sig ned mod Mindet på Europaplads via Nehrus Allé, Randersvej, Nørrebrogade, Nørreport og Kystvejen.

Det meste af arbejdet foregår inde i letbanesporet, og det tager kun 15-20 minutter at trække køreledninger tværs over et vejkryds. I det tidsrum er det til gengæld ikke muligt at krydse vejbanen, men det vil fortsat være muligt at svinge til højre.

For yderligere at minimere generne for trafikken udføres arbejdet om natten mellem kl. 01 og 05. Skilte, der informerer trafikanterne om arbejdet og de kortvarige afspærringer vil løbende blive flyttet, efterhånden som arbejdet bevæger sig fremad.

Arbejdet forventes afsluttet i løbet af foråret og forsommeren 2017.