Testkørsler

Før Letbanens anlæg er klar til driftsstart, skal hver delstrækning testkøres. Læs mere om kommende testkørsler på indre strækning, Odder- og Grenaabanen.