Nye etaper

Planlægning af nye letbaneetaper i gang

Allerede inden den første letbane kører i Aarhusområdet er planlægningen af de næste etaper i gang. Aarhus Letbane I/S varetager bygherrerollen på begge etaper.

Hinnerup-etapen

Hinnerupetapen forside

 

Aarhus og Favrskov Kommuner inviterede i foråret 2016 borgere til at komme med idéer og forslag til en letbane mellem Lisbjerg og Hinnerup. Idéerne skal bruges i et senere arbejde med en VVM-redegørelse for projektet.

Debatoplægget løb parallelt med høringen af en ny midtbyplan for Hinnerup og frist for kommentarer på begge planer var 30. maj 2016. 

Kommunerne modtog i alt 25 høringssvar (19 i Favrskov Kommune og 6 i Aarhus Kommune) om letbanen, og op mod 150 personer deltog i henholdsvis byværksted og borgermøde om Hinnerup-etapen.

Brabrand-etapen

Brabrandetapen forside

I perioden frem til 1. marts 2016 havde aarhusianerne mulighed for at komme med bemærkninger og idéer til en letbane mellem Aarhus Ø – Aarhus C – Brabrand.

Aarhus Kommune har modtaget cirka 50 høringsbidrag og cirka 100 personer deltog 26. januar i et borgermøde om letbaneetapen. 

Debatten om en letbane mellem Aarhus Ø og Brabrand forløb parallelt med en høring om en ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby.

Politisk opbakning

10. februar 2017 indgik Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Radikale en aftale uden om regeringen i forligskredsen ”Bedre og billigere offentlig transport”.

Aftalen afsætter i alt 40 millioner kroner til en VVM-undersøgelse af etape 2, som både består af en linjeføring mellem Aarhus Ø og Brabrand samt en letbane mellem Lisbjerg og Hinnerup.

I aftalen er der også afsat penge til undersøgelse af en ny terminal i Brabrand. 

Links

 

(Sidst opdateret februar 2017)

Nyttige links

Læs mere om forberedelserne til VVM for de næste letbaner hos kommunerne:

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Rejse

Se hvor og hvordan, du kan rejse med Letbanen fra maj 2017.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.