Forstarbejde

Støjende arbejde langs Grenaabanen

Tirsdag og onsdag nat udføres der forstarbejde langs med Grenaabanen. Arbejdet kan kortvarigt medføre støjgener for de nærmeste naboer.

I forbindelse med vedligehold af grønne arealer langs med Grenaabanen foregår der hen over de næste par uger forstarbejde. De to nætter mellem tirsdag 9. oktober og torsdag 11. oktober udføres arbejdet på strækningen mellem Østbanetorvet og Lystrup.

Forstarbejdet udføres hovedsageligt i aften- og nattetimerne, da der køres test på strækningen i dagtimerne.

Forstarbejdet kan i perioder medføre støjgener for de nærmeste naboer. Arbejdet omfatter klipning/knusning af træer og buske en til to gange i hver retning. Da arbejdet flytter sig hurtigt, bør der kun kortvarigt forventes lidt støj for de nærmeste naboer.

Der planlægges ligeledes forstarbejder i uge 42 og 43 på den resterende del af strækningen.

Læs mere om Letbanens testkørsler, som lige nu foregår på strækningen.

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.