Arkiv

Materialer om Aarhus Letbane

Vi har samlet en oversigt over publikationer og materialer som ligger til grund for Aarhus Letbane.

2016

15/8 - Designguide Letbanen

10/5 - Designmanual og visuel Identitet for letbaneselskabet Aarhus Letbane I/S

1/3 - Koncept for design og arkitektur for Letbanen

2015

17/6 - Magasin om Aarhus Letbane

14/4 - Tillæg til VVM-tilladelse til Aarhus Letbane - deletape til Lisbjergskolen

1/4 - Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikselskaber

10/3 - Screeningsafgørelse af hastighedsopgradering af Grenaabanen mellem Ryomgård og Grenaa

2014

18/12 - Etape 2, Forundersøgelse af letbaneetape Brabrand - Aarhus Ø

16/12 - Etape 2, supplerende strækningsgennemgang af Letbaner i Favrskov

28/8 - Aktstykke 139 fra Transportminister til Folketingets Finansudvalg

12/8 - Præsentation ved besigtigeles- og ekspropriationsforretning vedrørende omformerstationer på Aarhus Nærbane

4/6 - Forslag til lokalplan 978 om letbaneværksted og depot

8/4 - Pixiudgave af Samspil 2025

28/2 - Technical parameters - planning philosophy

1/3 - Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland

15/1 - Samspil 2025 - vision for en sammenhængdende og bæredygtig mobilitet i Østjylland

2013

21/3 - Designmanual for Aarhus Letbane

28/1 - Vurdering af eksisterende stationer på etape 1

2012

6/12 - VVM-tilladelse til etablering af letbane i Aarhusområdet, etape 1

4/12 - Generelle principper for Letbanens standsningssteder

11/7 - Lokalplan 907 for Letbanens strækning fra Nehrus Allé - Lystrup

28/6 - Besigtigelsesplan, overordnet fremlagt i forbindelse med Kommissionens besigtigelsesforretning 25.-26. juni

28/6 - Besigtigelsesplan Banegraven

28/6 - Besigtigelsesplan Aarhus Hovedbanegård

28/6 - Besigtigelsesplan Aarhus Havn

28/6 - Besigtigelsesplan Nørrebrogade

28/6 - Besigtigelsesplan Randersvej - Olof Palmes Allé

28/6 - Besigtigelsesplan Skejby

28/6 - Besigtigelsesplan Egåen

28/6 - Besigtigelsesplan Lisbjerg

28/6 - Besigtigelsesplan Lystrup

9/5 - Designkoncept for Aarhus Letbane (DK)

9/5 - Designconcept for Aarhus Light Rail (UK)

8/5 - Lov om Aarhus Letbane I/S

25/1 - Forslag til Lov om Aarhus Letbane I/S

25/1 - Fase 1-folder om Letbanens udbygningsetaper

2011

13/10 - Rapport om fase 1-undersøgelse af Letbanens udbygningsetaper

6/7 - Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 vedrørende letbanen i Aarhusområdet, etape 1

3/1 - Rapport om forlængelse af Hasselageretapen til Hørning og Skanderborg midtby

2010

26/11 - Sammenfatning af foreløbigt designkoncept for Letbanen i Aarhusområdet, etape 1

17/11 - Pjece om Letbanens etape 1

7/10 - Erfaringskatalog fra teknisk studietur til seks letbanebyer i Tyskland og Frankrig i april 2010

5/7 - Udbudsbekendtgørelse, designkoncept for Aarhus Letbane

3/2 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 om Letbanens etape 1

3/2 - VVM redegørelse og miljørapport for Letbanens etape 1

3/2 - Baggrundsrapporter vedrørende anlægsteknisk skitseprojekt og trafikmodelkørsler for letbanens etape 1

3/2 - Baggrundsrapporter vedr. miljø- og arealforhold samt tog- og vejstøjsberegninger for letbanens etape 1

3/2 - Baggrundsrapporter vedr. landskabsæstetik og visualiseringer for letbanens etape 1

2009

13/8 - Teknisk rapport om prioritering af Letbanens etape 2

6/4 - Notat vedrørende tilpasning af buskørsel på Randersetapen

6/4 - Redegørelse vedrørende udbygningsetapernes driftsøkonomi

6/4 - Redegørelse vedrørende byudviklingen i de enkelte kommuner frem til 2020

6/4 - Kort vedrørende byudviklingsplaner for Aarhus, Favrskov, Randers, Silkeborg og Skanderborg kommuner

9/2 - Teknisk notat vedrørende ændringer i busdriften ved etablerng af letbanens etape 2

4/2 - Teknisk notat vedrørende flytning af togpassagerer til Letbanen

2008

1/6 - Pjece med vision for letbanen i Aarhusområdet og letbanesamarbejdet

20/2 - Debatoplæg om letbanens etape 1 i forbindelse med 1. offentlighedsfase

11/1 - Arbejdsnotat vedr. pendlingstrømme fra mellem kommunerne 

10/1 - Vision for letbane i Aarhusområdet

2006

1/10 - Sammenfatning af debatindlæg om letbaner i Aarhus

17/8 - Pjece om vision for letbane i Aarhusområdet

1/8 - Analyse af tekniske, trafikale og økonomiske konsekvenser ved et letbanesystem i Århusområdet

2005

26/4 - Rapport om etape 1 af letbaner i Aarhusområdet

2002

1/10 - Strategioplæg om busprioritering i Aarhus

2001

1/9 - Analyse af fordele og ulemper ved sporvogne, busser i sporvognstracé og busprioritering

2000

1/8 - Folder om sporvogne i Aarhus

1/5 - Rapport om sporvogne i Aarhus

 

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.