RE:AL

Forvaltningsaftaler

Projektet skulle sikre, at der blev indgået forvaltningsaftaler mellem de forskellige ejere af Letbanens banearealer, der afklarede alle forhold for ejerskab, drift og vedligehold.

Fakta

Periode: November 2013 – juni 2016
Rådgiver: TrailC
Kontakt: Aarhus Letbane I/S, projektleder Birger Christensen

Beskrivelse

Aarhus Letbane skal køre på strækningen fra Odder i syd til Grenaa i nord. Odderbanen var ejet af Midtjyske Jernbaner, den nye letbanestrækning fra Banegraven til Lystrup af Aarhus Letbane, mens Banedanmark fortsat ejer Grenaabanen fra Aarhus H til Grenaa (se grafik), mens DSB ejer udstyret på strækningen.

Ejerforhold Aarhus Letbane Etape1

 

Med etableringen af letbane på hele strækningen fik Aarhus Letbane ansvaret som overordnet forvalter af infrastrukturen. Aarhus Letbane skulle derfor lave klare aftaler om, drift og vedligehold af den samlede letbanestrækning forvaltes af de forskellige ejere.

En samlet forvaltningsaftale var også nødvendig for at få Trafikstyrelsens sikkerhedscertifikat, der er en forudsætning for letbanedrift.

Ved etablering af andre letbaner i Europa har det komplekse arbejde med at afklare og indgå forvaltningsaftaler mellem ejerne ofte vist sig at resultere i forsinkelser.

Formålet med dette projekt var derfor også at fjerne risikoen for forsinkelser ved at lave klare aftaler mellem Letbanens forskellige ejere. Forvaltningsaftalerne er indgået mellem:

 • Aarhus Letbane I/S og DSB for stationsanlæg på Aarhus H.
 • Aarhus Letbane I/S og Banedanmark omkring infrastrukturen på Aarhus H og Grenaabanen.
 • Aarhus Letbane I/S og Midtjyske Jernbaner – overdragelsesaftale for Odderbanens infrastruktur

Kompleksiteten understreges af, at der på hele strækningen skulle laves specifikke aftaler for eksempelvis broer, dæmninger, perroner, skovarealer, afvanding, overkørsler sikringsanlæg, radio- og teleudstyr og kørestrøm.

Projektet skulle desuden udvikle innovative styringsmodeller og skabe resultater, som gør det muligt at genbruge den opnåede viden i lignende projekter.

Resultater

Projektet har med succes afværget potentielle forsinkelser af opstarten for Aarhus Letbane.

Projektet har desuden opnået:

 • Særlig aftale med Banedanmark om Grenaabanen
 • Infrastrukturaftale Banedanmark – Aarhus H
 • Overkørselsaftale med Banedanmark
 • Aftale om digitalt kommunikationssystem med Banedanmark
 • Aftale om support af digitalt kommunikationssystem med Banedanmark
 • Infrastruktur-aftale med DSB om Aarhus H
 • Aftale med DSB om stationer på Grenaabanen
 • Aftale om overdragelse af Odderbanen

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.