RE:AL

Teknisk integration af jernbane til letbane

Med omlægning af Aarhus Nærbane til letbanedrift skal de eksisterende perroner tilpasses de nye letbanetog. Samtidig skal muligheden for at køre med godstog og vedligeholdelseskøretøjer på strækningen bevares lige som havnefronten i Aarhus ombygges.

Fakta

Periode: april 2015 – juni 2016
Rådgiver: Rambøll og COWI
Kontakt: Søren K. Madsen, projektchef Aarhus Letbane

Opgavebeskrivelse

Omlægningen af Aarhus Nærbane til letbane skal udformes, så perronerne tilpasses de nye letbanetog på en måde, der både er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og sikre god tilgængelighed for passagerer og samtidig bevarer muligheden for at køre med godstog og vedligeholdelseskøretøjer på strækningen.

Et godstog er bredere end et letbanekøretøj. På nogle stationer kan det derfor blive nødvendigt at tilpasse perroner eller spor for både at bevare muligheden for at køre med godstog og samtidig sikre tilfredsstillende ind- og udstigningsforhold for passagererne til letbanetogene.

Muligheden for at montere udskydelige trin på letbanetogene var på forhånd fravalgt. Erfaringen er, at udskydelige trin er en teknisk sårbar løsning, der øger behovet for service af letbanemateriellet.

Projektet skulle kortlægge behov og undersøge mulige løsninger for ombygning af eksisterende perroner langs den nuværende Aarhus Nærbane, så krav til både letbanetog og godsbanetog samt tilfredsstillende tilgængelighed for passagerer er tilgodeset.

Afhængigt af de valgte løsninger har opgaven desuden omfattet detailprojektering, godkendelsesproces samt udbud for implementering heraf.

Endelig skulle den eksisterende nærbane langs havnefronten omlægges til letbanedrift. Samtidig skulle der anlægges et nyt letbanespor, således at der i lighed med resten af den indre strækning i og omkring Aarhus etableres en to-sporet letbanestrækning langs med havnefronten. Opgaven omfattede også en omfattende ombygning af krydset Nørreport – Kystvejen.

Resultater

  • Udarbejdelse af en rapport med analyser af krav og mulige løsninger for ombygning af eksisterende perroner, så de kan overholde sikkerheds- og tilgængelighedskrav til en letbane. Analyserne indeholder en grundig kortlægning af de eksisterende forhold på stationerne – herunder analyse af nuværende teknsike forhold, nuværende tilgængelighedsforhold, sikkerhed og økonomi. Rapporten danner grundlag for dialog med nærbanens ejere, Traifikstyrelsen og andre interessenter for at opnå enighed om, hvilke løsninger og krav der skal indgå i konstruktion og udbud af ombygning af stationerne.
  • Udbudsprocessen for ombygning af havnefronten i Aarhus er gennemført. Kontrakten med en anslået værdi af 466.140 euro blev tildelt Aarslef DanJord konsortiet 14. juli 2017.

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.