RE:AL

Energieffektiv elforsyning og kørestrøm

Projektet skulle etablere en innovativ elforsyning til Letbanen og optimere grænsefladerne mellem Letbanen og elforsyningsselskaberne.

Fakta

Periode: Januar 2014 – maj 2016
Rådgiver: Kuben Management og Atkins
Kontakt: Projektleder Jakob Bisgaard Neromante

Beskrivelse

Aarhus Letbane forvandler to eksisterende jernbaner – Odderbanen og Grenaabanen – til en eldrevet letbane med en samlet længde på ca. 110 km.

Hele strækningen skal elektrificeres med lavspænding på 750 V jævnstrøm, der kommer fra 29 omformerstationer langs Letbanen. Da letbanestrækningen berører fire forskellige elforsyningsselskaber, er det en vigtig opgave at opbygge et energieffektivt energiforsyningssystem og samtidig optimere grænsefladerne mellem Letbanen og elforsyningsselskaberne. 

Derudover skulle projektet: 

 • Analysere det eksisterende energisystem og lave et koncept for tilslutning af 29 omformerstationer langs letbanestrækningen.
 • Opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere energiplanlægningen for Letbanen.
 • Afklaring af anvendelsesmuligheder for oplagret bremseenergi, der enten sendes retur til elforsyningsselskabet, lagres i kondensatorer langs letbanestrækningen eller bruges til at drive Letbanetogenes klimaanlæg.
 • Rådgive om innovative løsningsmodeller for energieffektivitet, redundans og forsyningssikkerhed mv.
 • Afholde nødvendige møder med elforsyningsselskaberne.
 • Forhandle med forsyningsselskaberne om nettilslutning, afregningsform, tilslutningsbidrag og ejerforhold.
 • Sikre koordinering mellem forsyningsselskaberne og Letbanens leverandør af transportpakken (letbanetog og infrastruktur).
 • Yde teknisk rådgivning i forbindelse med implementering og godkendelse af design af kørestrømsanlæg

Resultater 

 • Arbejdet med at sikre tilslutningsaftaler med elforsyningsselskaberne er afsluttet.
 • Koordineret tilgang til og dialog med elforsyningsselskaberne har resultatet i besparelser på elprisen på ca. 50 procent. Det svarer til 25 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
 • Projektet har sikret, at både omformerstationer og elforsyning kan skaleres op, hvis letbanen udvides.
 • Projektet har resulteret i et reduceret energiforbrug i driften af letbanetogene.
 • Designet af kørestrømssystemet er afsluttet og anlægsarbejdet sat i gang. 

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.