RE:AL

Energioptimering af letbanesystemet

Letbanen kører på el, og er derfor væsentligt mindre miljøbelastende end andre kollektive transportmidler som dieseltog og busser. Dette projekt skulle sikre, at Letbanen udnytter sit miljøforbedrende potentiale mest muligt.

Fakta

Periode: maj 2014 – juni 2016
Rådgivere: Macroplan, Kuben Management
Kontakt: Britta Degn, projektchef RE:AL, blde@aarhusletbane.dk

Beskrivelse

Projektet skulle identificere og udføre muligheder for at energioptimere driften af Aarhus Letbane. 

Der blev gennemført en række studier af potentialet ved implementering af udvalgte teknologier til energioptimering af Aarhus Letbane. I den forbindelse blev der udarbejdet et idékatalog, hvorfra der blev udvalgt projekter til videre bearbejdning. Blandt idéerne var brug af teknologi, der kan opbevare energi på dele at letbanestrækningen og et særligt køreprogram for letbaneførere, der kan nedsætte energiforbruget med den mest hensigtsmæssige kørsel. 

Resultater

  • Idékataloget var færdigt tidligt i projektperioden. Ved at dele det med letbanens medarbejdere, fik hele organisationen fokus på mulighederne for at energioptimere på de enkelte dele af letbaneprojektet. Flere af idéerne blev senere implementeret i letbanens endelige design. 
  • Udarbejdelse af en potentiale-model gjorde det muligt at vise effekten af forskellige måder at drive letbanen på – herunder sammenligne valget mellem at have mange stationer og længere rejsetid med færre stationer og kortere rejsetid. 
  • En analyse af muligheden for midlertidigt at opbevare energi viste, at energiopbevaring – ud fra en rent økonomisk betragtning – er en dårlig investering. Omvendt afslørede analysen, at energiopbevaring kan være en attraktiv løsning i områder med længere strækninger og færre tog. 
  • En simulering af et køreprogram for letbaneførere viste sig at give gode resultater. Ved at få letbaneførere til at køre mest hensigtsmæssigt, kan letbanen både blive hurtigere, mere præcis og spare energi. Det vil også reducere slid på letbanemateriellet og dermed udgifter til vedligehold. 

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.