RE:AL

Innovative løsninger til forberedelse af sikringsanlæg

Projektet skulle afklare mulighederne for at forenkle Banedanmarks sikringsanlæg og paneler i forbindelse med Aarhus Nærbanes overgang til letbanedrift.

Fakta

Periode: Maj 2015 – april 2016
Samarbejdspartner: Banedanmark
Kontakt: Aarhus Letbane I/S, Projektchef Justin Caton, juc@aarhusletbane.dk

Beskrivelse

Projektet skulle undersøge, hvilke innovative muligheder der kunne være for at fjerne overflødige sikringskomponenter og objekter (signaler, detektorer og ATC) fra Banedanmarks hovedsporssikringsanlæg og paneler i kontrolrummet. Sikringsobjekterne skal fjernes som følge af Grenaabanens overgang til letbanedrift.

Den traditionelle tilgang ville være at designe et nyt sikringsanlæg og indgå kontrakt med en leverandør om at fjerne signalobjekter samt implementere et nyt sikringsanlæg (tegninger, design, godkendelsesproces og implementere ændringer i kontrolrummet osv). Omkostningerne til en sådan opgave var skønnet at være på 10-15 mio. kr.

Resultat

Det lykkedes ikke at finde innovative løsninger på denne opgave. Til gengæld lykkedes det at finde en fælles projektorganisation og ansvarsfordeling af opgaver mv. Projektet er afsluttet og det vurderes, at opgaven med at fjerne overflødige komponenter kan udføres for ca. 12 mio. kr.

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.