Afsluttede Projekter

Afsluttede projekter

Anlægget af Aarhus Letbane har været inddelt i en række delarbejder, som har været med til at sikre, at letbanen er klar til drift. Nedenfor kan du læse mere om nogle af de største projekter og aktiviteter gennem anlægsfasen.