Ledningsarbejder

Ledninger flyttes

LEDNINGSARBEJDERNE ER AFSLUTTEDE

Forsyningsselskaberne Aarhus Vand, AffaldVarme Aarhus, NRGI og en række kabelejere er i fuld gang med at flytte de underjordiske forsyningsledninger og –kabler på letbanens linjeføring.

Det er for eksempel rør og ledninger, som forsyner aarhusianerne med varme, vand og bredbånd samt rør, der fører regn- og spildevand væk, så vi undgår oversvømmelser ved store regnskyl.

Ledningsarbejderne er afsluttet i efteråret 2014, så Aarhus Letbane kan begynde anlægsarbejdet til letbanen i eksisterende vejbaner.

Vejarbejde på Randersvej

På Randersvej er langt størstedelen af forsyningsledningerne allerede flyttet i forbindelse med, at vejen blev udvidet med busbaner. Enkelte steder ligger der dog forsat ledninger for tæt på letbanens spor, og de skal nu også flyttes.

Vejarbejde på Nehrus Allé og Olof Palmes Allé

I området ved Nehrus Allé og Olof Palmes Allé i det nordlige Aarhus vil man opleve vejarbejde fra nu, og indtil letbanen er i drift 2017. Her skal alle eksisterende forsyningsledninger flyttes, og det vil medføre omfattende vejarbejde det næste halvandet år. Herefter begynder Aarhus Letbane anlægsarbejdet til selve letbanen.

Krav til vejarbejderne

Aarhus Kommune stiller en række krav og betingelser til forsyningsselskaberne i forbindelse med flytningen af ledningerne. Hovedbudskabet er, at trafikken i Aarhus skal generes mindst muligt af vejarbejderne.

Se tidsplanen for de enkelte områder på kortene til højre.

Her flyttes ledninger for letbanen

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.