Mindet

Letbane gennem Dokk1

BROEN OG DET FORBEREDENDE ANLÆGSARBEJDE ER AFSLUTTET. LETBANESYSTEMET ETABLERES I 2016.

Aarhus Letbane kører bogstaveligt talt gennem Aarhus nye multimediehus på havnen, Dokk1, hvor der også kommer et stoppested af samme navn. 

Letbanen kommer til at krydse den nye havneplads på to spor - Aarhus Nærbanes nuværende spor samt et nyt spor, som løber parallelt med de eksisterende skinner.

Når Letbanen kører i 2017, fjernes hegnet langs med skinnerne. Det sker for at indfri Aarhus Kommunes vision om en åben havneplads, som forbinder by og vand og sikrer fri bevægelighed for fodgængere og cyklister.

Sikkerhedsmæssigt kan det lade sig gøre at køre letbane uden hegn, fordi letbanen er lettere end et almindeligt tog. Letbanen styres af en letbanefører, som kan – og skal – bremse letbanen, hvis sporene ikke er farbare. Desuden skal letbanen overholde gældende hastighedsbegrænsninger – på havnepladsen bliver maxhastigheden 20 – 40 km/t.

Udbygningen til to spor betyder desuden, at den nuværende banebro over Aarhus Å ved Mindet erstattes af en ny letbanebro med plads til to spor.

Tidsplan

Den nye bro blev bygget fra 3. maj til 17. oktober 2014 samtidig med at den sidste del af Aarhus Å ved Mindet og Dokk 1 blev frilagt. I samme periode blev den eksisterende jernbane omlagt og det grundlæggende jordarbejde under letbanen på strækningen fra Mindet til Toldboden blev udført.

Den nye perron og belægningen under Dokk1 bliver dog først etableret i 2016 samtidig med resten af anlægsarbejdet på strækningen fra Toldboden til Nørreport og Østbanetorvet.

Letbanens linje

Fra Aarhus H til Nørreport kører letbanen stort set i Aarhus Nærbanes forløb fra Aarhus H forbi Spanien, Mindet og langs Kystvejsstrækningen til Nørreportkrydset. Her deler letbanen sig og kører op ad henholdsvis Nørrebrogade og Randersvej og mod Østbanetorvet i Aarhus Nærbanes nuværende forløb.

Ny bro ved Mindet

Hyppige afgange med letbanen betyder, at der kommer til at køre en letbane langs den nye havnestrækning i Aarhus 16 gange i timen - otte tog i hver retning. Herudover skal det stadig være muligt at køre godstog på strækningen til Grenaa. Det kræver et ekstra spor fra Aarhus H til Østbanetorvet – også på jernbanebroen over Aarhus Å ved Mindet umiddelbart inden Dokk1.

Den eksisterende jernbanebro ved Mindet var fra 1945 og cirka syv meter bred. Den er nu erstattet med en moderne, 11 meter bred betonbro med to spor.

Letbanen igennem Dokk1

Letbanen får stoppested under Dokk1, hvor du som passager får direkte og tørskoet adgang til multimediehuset.

Se video, hvor letbanen ankommer til Dokk1 

Letbanen i nyt havnebyrum

Letbanen kører langs den nye havnefront og er tænkt ind som en integreret del af Aarhus Kommunes vision om et nyt havnebyrum og en sammenhæng mellem by og vand. Letbanen skal derfor ses som en del af det nye havnebyrum og ikke en forhindring for at bevæge sig frit mellem by og vand. Som bruger af havnepladsen kan du frit krydse pladsen og letbanen spor, som er nedfældet i belægningen.

Af sikkerhedsmæssige grunde vil der være markeringer i belægningen, som viser, når du krydser letbanens spor. Samtidig vil letbanen maksimalt komme til at køre 20 – 40 km/t langs havnen, så føren hurtigt kan bremse letbanen, hvis det bliver nødvendigt.

Godstog på letbanestrækning

På strækningen fra Aarhus H til Østbanetorvet bliver letbanen udformet, så der også i fremtiden vil være mulighed for at køre med godstog til Djursland. Et eventuelt godstog kan køre på det østlige letbanespor – det nuværende jernbanespor.

Opgaven med at omdanne en eksisterende jernbane til letbane og samtidig bevare muligheden for at transportere gods på skinnerne er unik for letbaneprojektet i Aarhus. EU's miljøprogram ELENA har derfor valgt at støtte Aarhus Letbane I/S med godt 14 millioner kroner til blandt andet at forberede og beskrive den tekniske integration af jernbane – letbane, herunder hvordan letbanen vil håndtere godstransport på en letbanestrækning drevet af el.

Læs mere om det aarhusianske EU-projekt RE:AL

Landskabsarkitektur

Udformningen af spor og eventuelle ledninger til kørestrøm bliver indpasset i den øvrige omdannelse af havneområdet.

Fra Mindet til Sibirien vil letbanetrafikken flere steder blive blandet med cykel og fodgængertrafik eller krydsende biltrafik, og sporet bliver anlagt med fast belægning, så den passer til omgivelserne og den øvrige belægning.

Teknik

Letbanen kører på 750 volts jævnstrøm fra kørestrømsledninger, som sættes op langs hele strækningen.

Aarhus Letbane kommer til at køre med to typer letbaner: Letbaner til bykørsel (trams), som kan op til 70 km/t og letbanetog (tram trains), som kan køre op til 100 km/t og derfor typisk kører over længere strækninger og gennem åbent land.

Ordbog

Det forberedende anlægsarbejde består af jordarbejde samt brobyggerier. Anlægsarbejdet bygger så at sige fundamentet til letbanen og baner vejen for letbaneanlægget, så der er en korridor klar til efterfølgende anlæg af skinner, master og perroner.

Transportsystemet omfatter anlæg over jorden som skinner, master, køreledninger, perroner samt værksted, depot og letbanetog.

Se forvandlingen - ny bro over Aarhus Å

Mindet uge 18, 2014Mindet uge 19, 2014Mindet uge 20, 2014Mindet Uge 21 2014Mindet uge 22, 2014Mindet uge 23, 2014Mindet uge 24, 2014Mindet Uge 25 2014Mindet uge 26, 2014Mindet Uge 27 2014Mindet Uge 28 2014Mindet Uge 29 2014Mindet Uge 30 2014Mindet Uge 31 2014Mindet Uge 32 2014Mindet Uge 33 2014Mindet Uge 34 2014Mindet Uge 35Mindet uge 36, 2014Mindet uge 37 2014Mindet Uge 38 2014Mindet uge 39 2014Mindet uge 40 2014Mindet uge 41 2014Minde Uge 42 2014Mindet Uge 43 2014