Nørrebrogade

Nye tunneller og afspærring af midterspor

I efteråret 2014 begynder anlægget af Aarhus Letbane på en af byens mest trafikerede strækninger fra Nørreport til Nehrus Allé ved Randersvej. Første opgave bliver etablering af to tunneller og udgravning til skinner midt på Nørrebrogade.

Arbejdet på denne strækning indledes sidst i 2014 med anlæg af to nye tunneller for fodgængere og cyklister under Nørrebrogade mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Tunnellerne placeres med ca. 120 meters mellemrum og forbinder universitetet med hospitalet. De to tunneller tages først i brug på et senere tidspunkt, men forberedes allerede nu, så byggeriet kan færdiggøres uden at være til gene for trafikken og Letbanen.

Samtidig etableres en ny elevatorskakt til den eksisterende tunnel under Nørrebrogade mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet ud for Wilhelm Meyers Allé. Da Letbanen på denne strækning skal køre i de to midterste spor, anlægges elevatorskakten midt på Nørrebrogade, hvor den forbindes med den kommende perron til Letbanen. 

Tidsplan

Arbejdet begynder med etablering af entreprenørens arbejdsplads på p-pladsen ved Vennelyst Boulevard d. 15. oktober. Derefter vil der blive foretaget mindre arbejder på den eksisterende tunnel ved Wilhelm Meyers Alle. I begyndelsen af november fortsættes med udgravning til de nye tunneller. Arbejdet med de to tunneller og elevatorskakten forventes afsluttet midt i 2015.

I januar 2015 fortsætter anlægsarbejdet på strækningen fra Nørreport ved Mejlgade til Nørrebrogade ved Ringgadekrydset, fordelt på to faser. I første fase skabes fundamentet til Letbanen med udgravning til en sporkasse til letbaneskinnerne. I anden fase færdiggøres letbanestrækningen med anlæg af skinner, elmaster, kørestrøm og signalanlæg.

Ændringer i vejtrafikken

For at undgå total afspærring af Nørrebrogade i anlægsperioden, anlægges tunnelerne i tre sektioner på tværs af vejen. Da de nuværende busbaner inddrages til almindelig trafik er der som udgangspunkt seks vejbaner på Nørrebrogade. Anlægsarbejdet udføres i to vejbaner ad gangen, således at der hele tiden vil være fire vejbaner – to i hver retning – åben for trafik. Det svarer til forholdene på strækningen frem til 2013, inden der blev anlagt busbaner.

Da tunnelarbejdet udføres i to vejbaner ad gangen, vil det i perioder være nødvendigt at lede trafikken uden om anlægsarbejdet ved hjælp af midlertidige vejbaner og nedsættelse af den nuværende hastighedsgrænse. Særligt i myldretiden kan det øge rejsetiden for den kørende trafik på strækningen. Cyklister vil i kortere perioder blive midlertidigt henvist til fortovet.

På Nørrebrogade på strækningen fra Vennelyst Boulevard til Nørreport ved Mejlgade afspærres de to midterste vejbaner, så der kan graves ud til først sporkasser og derefter til etablering af skinner, master og kørestrøm.

Til gengæld inddrages busbanerne i begge retninger til biltrafik. Bilister vil altså fortsat have to vejbaner at køre på, mens busserne må dele pladsen med den øvrige trafik, svarende til forholdene på strækningen frem til 2013, inden der blev anlagt busbaner.

Byggegener

Udover trafikale gener vil de nærmeste naboer kunne opleve støj fra anlægsarbejdet, der omfatter udgravning af store mængder jord og asfalt.

I forbindelse med udgravning til tunneler og elevatorskakt skal der også rammes spuns og pæle for at stabilisere tunnelerne. Ved ramning bankes store jernplader og betonpæle lodret ned i jorden. Arbejdet er underlagt gældende regler for støj, og der vil kun i sjældne tilfælde blive dispenseret fra reglen om, at støjende arbejde skal udføres i tidsrummet fra kl. 7 til 19 på hverdage og fra kl. 7 til 14 på lørdage.

Nrbrogade Tunneller2