Testkørsler

Før Letbanens anlæg er klar til driftsstart, skal hver delstrækning testkøres. Læs mere om testkørsler på indre strækning og Grenaabanen.