Adgang og færdsel

Uvedkommende må ikke opholde sig eller færdes på Letbanens arealer

Uvedkommende må ikke opholde sig eller færdes på Letbanens arealer, hvor der ikke er offentlig adgang – heller ikke selvom deres grund går helt op til baneterrænet.

Det kan være svært at sætte sig ind i, hvorfor man som nabo til letbanestrækningen ikke har fri færdsel omkring egen grund. Det er dog et hensyn til såvel sikkerhed som letbaneførere, at disse foranstaltninger finder sted.

Det er ikke tilladt at benytte Letbanens areal som oplagsplads for affald eller øvrige genstande, da Letbanens medarbejdere skal kunne færdes frit på området og eventuelt benytte det som flugtvej.

Grundet Letbanens kørestrømsanlæg er det livsfarligt at opholde sig på eller tæt ved Letbanens arealer. Kørestrømsanlæggets spændingsførende dele er nemlig livsfarlige at berøre eller komme i nærheden af, såvel direkte som indirekte gennem værktøj, redskaber (fx stiger, målebånd) eller andre genstande (fx vandstråler, drageflyvning). Læs mere om Letbanens kørestrømsanlæg.