Beplantning langs Letbanen

Der gælder særlige regler for beplantning tæt på Letbanen

Der gælder særlige regler for beplantning tæt på Letbanen. Beplantning må nemlig ikke genere drift eller vedligehold af Letbanen, hvorfor der skal være et fritrum omkring signal- og ikke mindst kørestrømsanlæg.

For at sikre Letbanens anlæg udføres der løbende beskæring af Aarhus Letbanes beplantning, ligesom naboer kan blive påbudt at fjerne beplantning, hvis det er til fare for Letbanens drift.

Din beplantning

Som nabo til Letbanen er man forpligtiget til at holde øje med sine træer, så der ikke opstår farlige situationer, hvor træer risikerer at vælte ind over Letbanens arealer, så de ødelægger køreledninger eller på anden måde forvolder skade.

Efterkommer en nabo ikke et påbud om beskæring eller lignende fra Aarhus Letbane, kan det få betydning i forhold til at placere et ansvar i en eventuel forsikringssag.

Aarhus Letbane fælder eller beskærer ikke træer uden for letbanearealerne. Det er derfor naboens eget ansvar at fælde sine træer på en sikker måde, og det anbefales på det kraftigste at få en fagspecialist til at gøre det.

Går en nabogrund helt op til letbaneterrænet, skal man være opmærksom på, at det er forbudt at bevæge sig ud på Letbanens arealer for at beskære eller fælde eventuel beplantning.

Aarhus Letbanes beplantning

Aarhus Letbane beskærer løbende beplantning på Letbanens arealer for at sikre signal- og kørestrømsanlæg. Beskæring vil efter driftsstart typisk ske om natten for at undgå at genere den daglige trafik på Letbanens strækning, hvilket lejlighedsvis kan medføre natlige støjgener for naboer.

Beskæring af træer og buske vil altid blive udført på en måde, så der både tages hensyn til nærmiljø og den eldrevne letbane.

 

Er man i tvivl, om et træ eller anden beplantning er til fare for Letbanens drift, er man velkommen til at kontakte Aarhus Letbane for nærmere info.