Hæk, hegn og rækværk

Afskærmning fra Letbanens arealer

Grundet Letbanens elektriske kørestrømsanlæg gælder særlige regler for beplantning samt etablering af hegn og rækværk.

Aarhus Letbane beskærer løbende beplantning på Letbanens arealer for at sikre signal- og kørestrømsanlæg. Ønsker man som nabo at afskærme sig fra Letbanens arealer, er der flere muligheder.  

Særligt for hække og anden beplantning

Man kan som nabo vælge at plante hæk, så man er sikker på, at al vedligehold, udskiftning og fjernelse kan ske fra egen grund. Dermed har man som nabo selv mulighed for at beskære beplantning korrekt og holde den sund i mange år. Hvis man løbende beskærer sin hæk, kan man sikre, at den vil bevare den rette afstand til Letbanens arealer.

Placering og plantning af træer og buske bør vurderes ud fra deres endelige størrelse og afstand til Letbanens kørestrømsanlæg. Bliver træer eller buskes endelige størrelse meget høj, bør man ligeledes plante med større afstand til letbanearealet.

Specifikt for hegn og rækværk

Vil man hellere etablere hegn eller rækværk som afskærmning fra letbaneterrænet, er der flere ting, man skal være opmærksom på.

Egne hegn eller rækværk skal altid stå på egen side af skel og i en afstand, så de kan vedligeholdes uden behov for adgang til banens areal. Hvis egne hegn står mere end 5 meter fra skinnerne, og der ikke er nogen sikkerhedsmæssige problemer, kan der dog ofte gives tilladelse til vedligehold i henhold til Hegnslovens §22.

Når man vælger hegn, skal man respektere reglerne i Hegnsloven. Hegn af bestemte typer metal (f.eks. jern) må ikke uden videre bruges, hvis de opsættes indenfor 5 meter fra spormidte. Læs mere i afsnittet om Beskyttelsesjording af hensyn til kørestrømsanlægget.

Vær opmærksom på, at hegn og lignende ikke må etableres uden sikkerhedsgodkendelse, hvis de kan risikere at vælte ind i Aarhus Letbanes sikkerhedszone på 4 meter fra nærmeste skinne.

Aarhus Letbanes hegn

Aarhus Letbane opsætter kun i begrænset omfang hegn langs letbanestrækningen og har ikke fælleshegn med nabogrundejere. Har Aarhus Letbane opsat hegn langs strækningen, ejes det af Aarhus Letbane. Det er ikke tilladt at foretage ændringer på hegnet såsom at skære hegnet i stykker eller opsætte låger.

Hvis man som nabo til Letbanen ønsker at afskærme yderligere, er man velkommen til at opsætte eget hegn eller plante egen hæk inde på egen matrikel. Det skal dog overholde de krav, der er beskrevet ovenfor.