Infrastrukturuddannelser

Tag uddannelsen, hvis du skal arbejde på og ved Letbanens trafikerede spor

Før du må arbejde på og ved Letbanens trafikerede spor, er det et krav, at du har gennemført den fornødne uddannelse på området. Aarhus Letbane tilbyder nedenstående infrastrukturuddannelser.

Vagtpostuddannelsen

Vagtpostuddannelsen henvender sig til medarbejdere, der skal fungere som vagtpost ved Aarhus Letbanes infrastruktur i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver, hvor arbejdet udføres med vagtpostarbejde.

Uddannelsen forudsætter, at du har følgende faglige kvalifikationer:

  • Skal have gennemgået instruktion i Pas på, på Letbanen eller have fået merit for Pas På, På Banen og være i besiddelse af gyldigt legitimationskort.
  • Skal have deltaget i arbejde i og ved trafikeret spor under ledelse af en OR Arbejdsleder i mindst 5 dage svarende til 37 timer inden for de sidste 12 måneder.
  • Skal ved uddannelsens begyndelse være fyldt 18 år.
  • Skal beherske dansk i tale og skrift.

Desuden kræves der helbredsgodkendelse i henhold til Trafikstyrelsens krav.

Uddannelsen tager 1 dag inkl. prøve. Prisen er 2.000 kr. (ekskl. moms).

Der er et maksimum på 10 deltagere pr. kursus. 

Maskinføreruddannelsen

Uddannelsen som maskinfører henvender sig til medarbejdere, der skal fungere som maskinførere på sporsatte tovejs-køretøjer i forbindelse med infrastrukturarbejder på Aarhus Letbane. Uddannelsen giver kompetence til at køre under ledelse af en OR1 Arbejdsleder.

Uddannelsen forudsætter, at du har følgende faglige kvalifikationer:

  • Skal have gennemgået instruktion i Pas på, på Letbanen eller have fået merit for Pas På, På Banen og være i besiddelse af gyldigt legitimationskort.
  • Skal være uddannet i betjening af køretøjet og have mindst 1 måneds erfaring med kørsel af køretøjet.
  • Skal ved uddannelsens begyndelse være fyldt 18 år.
  • Skal beherske dansk i tale og skrift

Desuden kræves der helbredsgodkendelse i henhold til Trafikstyrelsens krav

Uddannelsen tager 2½ dag inkl. prøve, og prisen er 3.000 kr. (ekskl. moms).

Der er et maksimum på 10 deltagere pr. kursus.

Merit for Maskinføreruddannelsen

Kan du dokumentere at have gennemført og bestået en uddannelse som maskinfører hos Banedanmark, kan du ansøge om merit til Letbanens Maskinføreruddannelse.

Aarhus Letbane foretager en meritvurdering af hver enkelt ansøger. For at blive godkendt til uddannelsen, bedes du derfor udfylde vores meritansøgningsskema, som du finder her.

Det udfyldte skema sendes til kursus@aarhusletbane.dk. Skriv meritansøgning og den pågældende uddannelse (Maskinfører) i emnefeltet på din mail.

Desuden kræver uddannelserne en gyldig helbredsgodkendelse i henhold til Trafikstyrelsens krav

Merituddannelsen til Maskinfører tager 5 timer pr. kursus inkl. prøve.

Pris pr. kursus er 1.500 kr. (ekskl. moms).

Der er et maksimum på 10 deltagere pr. kursus. 

Merit for OR2 Arbejdsleder og OR1 Arbejdsleder

Kan du dokumentere at have gennemført og bestået en uddannelse som SR2 arbejdsleder eller SR1 arbejdsleder hos Banedanmark, kan du ansøge om merit til Letbanens OR2 eller OR1 arbejdslederuddannelse.

Aarhus Letbane foretager en meritvurdering af hver enkelt ansøger. For at blive godkendt til uddannelsen bedes du derfor udfylde vores meritansøgningsskema, som du finder her.

Det udfyldte skema sendes til kursus@aarhusletbane.dk. Skriv meritansøgning og den pågældende uddannelse (OR2 eller OR1) i emnefeltet på din mail.

Desuden kræver uddannelserne en gyldig helbredsgodkendelse i henhold til Trafikstyrelsens krav

Merituddannelsen til OR2 og OR1 tager 5 dage pr. kursus inkl. prøve.

Pris pr. kursus er 7.500 kr. (ekskl. moms).

Der er et maksimum på 10 deltagere pr. kursus.

Alle kurser afholdes ved Aarhus Letbanes Trafik- & Servicecenter, P. Hiort-Lorenzens Vej 75-91, 8000 Aarhus C.

 

 

Hvornår udbydes uddannelserne?

Aarhus Letbane udbyder infrastrukturuddannelserne efter behov.

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt uddannelser for efteråret.

Hvordan tilmelder jeg mig uddannelserne?

Er du interesseret i en af vores infrastrukturuddannelser, så send en mail til kursus@aarhusletbane.dk og skriv, hvilken uddannelse du er interesseret i.

Vi vil herefter kontakte dig og oplyse, hvornår uddannelsen bliver udbudt, og hvordan du tilmelder dig.