Sikkerhedspolitik

Aarhus Letbane skal være sikker for kunder, personale og for 3. part

Nedenfor findes et udtræk af Aarhus Letbane I/S sikkerhedspolitik, der kan være relevant for kunder og 3. part.

Risikoen for fare og skade på personer, materiel og miljø ved anvendelse af eller færdsel og arbejde på eller i nærhed af Aarhus Letbane skal løbende søges minimeret.

I erkendelse af at risici ikke kan elimineres fuldstændigt, og drift af Aarhus Letbane i værste tilfælde kan medføre risiko for mennesker, miljøet og for økonomiske værdier, vil Aarhus Letbane I/S:

  • Løbende arbejde med at oparbejde en stærk sikkerhedskultur, så der tænkes sikkerhed ind i alle aspekter af Aarhus Letbane.
  • Identificere alle relevante risici, så sikkerhedsniveauet for Aarhus Letbane svarer til niveauet for sammenlignelige baner i Europa.
  • Fastsætte konkrete mål for letbanesikkerheden og overvåge sikkerhedsniveauet.
  • Indsamle og registrere sikkerhedsmæssige data, så der kan rapporteres internt og eksternt om fastsatte sikkerhedsindikatorer.
  • Arbejde kontinuerligt på at forbedre letbanesikkerheden.
  • Sikre, at der er adgang til de påkrævede ressourcer samt den nødvendige faglighed i forbindelse med Aarhus Letbanes sikkerhedsmæssige opgaver.
  • Skabe rammerne for at kommunikere åbent og konstruktivt om sikkerhedsforhold til alle relevante parter.
  • Sikre, at gældende lovgivning, normer, regler mv. er implementeret, og at det til enhver tid kan dokumenteres, at disse efterleves.