Tilladelser header

Tilladelse til udførelse af arbejde

Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Letbanen. Det betyder, at uanset typen af arbejde er det Aarhus Letbane, der skal give tilladelse til, at et arbejde må udføres på eller i nærheden af letbanearealet. Tilladelsen gives med en godkendt letbanesikkerhedsplan.

Projekter i eller ved letbaneanlæg

Aarhus Letbane er infrastrukturforvalter i henhold til jernbaneloven.

Det betyder, at der, uden tilladelse fra Aarhus Letbane, ikke kan:

1) foretages udgravninger, opfyldninger, anbringes materiel eller materialer i en sådan nærhed af infrastrukturforvalterens område, at der derved kan opstå fare for driften

2) føres ledninger over, under eller langs med banen

3) ledes vand til banen eller dennes grøfter, herunder ved opstemning

4) foretages arbejder i niveauoverkørsler

Læs mere om projekter i og ved letbaneanlæg her.

Vidste du…

… at Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Letbanen og derfor skal give tilladelse til alt arbejde på eller i nærheden af Letbanen?

… at uanset typen af arbejde på eller ved letbanesporet skal der foreligge en godkendt letbanesikkerhedsplan?

... at der er sikkerhedsmæssige krav til uddannelse og påklædning i forbindelse med alle typer arbejde på eller i nærheden af Letbanen?