Særtransporter

Søg om tilladelse til passage under Aarhus Letbanes køreledningsanlæg

Alle særtransporter skal ansøges hos politiets særtransportkontor, mens der specifikt for passage under Aarhus Letbanes køreledningsanlæg er en maksimal højde på 4,80 meter.

Du kan se en vejledning i særtransporter her

Ved transporter højere end 4,80 meter vil passagen skulle ske under visse restriktioner.

Ligeledes skal der ved transporter højere end 4,80 meter ansøges om kørestrømsafbrydelse hos Aarhus Letbane. Kørestrømsafbrydelse skal ansøges separat hos Aarhus Letbane via OR-koordinator@aarhusletbane.dk

På alle overkørsler langs Letbanen hænger køreledninger i en højde på 5,50 meter. Det er under ingen omstændigheder tilladt selv at måle, om passage er mulig.*

 

* Letbanens kørestrømsanlæg har en spænding på 750 volt jævnspænding.. Kørestrømsanlæggets spændingsførende dele er livsfarlige at berøre eller komme i nærheden af, såvel direkte som gennem værktøj eller redskaber (fx målebånd).