Cookie- og privatlivspolitik

Deklaration af websitets brug af cookies og persondata

Her kan du læse om brug af cookies og persondata på www.letbanen.dk

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Aarhus Letbane I/S
P. Hiort Lorenzens Vej 71-95
8000 Aarhus C

m: info@aarhusletbane.dk
w: letbanen.dk

CVR: 34704724
EAN: 5798002913088

2. Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Vi bruger cookies til at gøre hjemmesiden brugbar og til at forbedre din oplevelse på letbanen.dk. Det gør vi blandt andet ved trafikmåling og optimering af indhold samt afvikling af teknisk funktionalitet. Cookies vedrørende markedsføring og statistik er ikke standard og tilvælges ved at samtykke.

Dit samtykke gælder for domænet: www.letbanen.dk

2.1 Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold herefter. Cookies anvendes desuden til teknisk funktionalitet, herunder visning af Youtube-videoer og Google Maps. 

2.5 Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Herefter vil du dog opleve reduceret hastighed og funktionalitet på websitet.

3. Brug af personoplysninger

Vi er forpligtiget til at beskytte dine data. Vi behandler persondata og har derfor implementeret denne privatlivspolitik, der informerer dig om, hvordan vi behandler din data.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, deltagelse i en undersøgelse, forespørgsel via e-mail, m.v. 

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet til. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet.

3.1 Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at forbedre vores service og sikre kvaliteten af vores produkter og services såvel som vores kontakt med dig.

Dataene vi anvender består af:

  • Google Analytics
  • Kontaktinformation – Hvis du kontakter os angående en forespørgsel, vil vi gemme dit telefonnummer, navn, e-mail samt andre oplysninger, som bør oplyses for at besvare din henvendelse.
  • Nyhedsbrev – Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil vi gemme din e-mail og dit navn. 
  • Interaktion med Youtube – Hvis du er logget ind på din Google-konto, vil dine interaktioner med Youtube blive forbundet med din Google–konto. 
  • Data fra sikkerhedsindberetninger – Hvis du indberetter en sikkerhedshændelse via vores formular på hjemmesiden, vil vi behandle din information i forhold til at forbedre Letbanens sikkerhed.

3.2 Formål med databehandling

Vi indsamler og gemmer dine persondata for specifikke formål og andre legale forretningsformål. Vi benytter ikke dine persondata til andet end formålet. Dette sker, når vi er nødt til at: 

  • Imødekomme din anmodning for produkter og services
  • Udsende nyhedsbrev
  • Besvare anmodninger fra dig
  • Opfylde evt. lovkrav
  • Forbedring af Letbanens sikkerhed

Vi behandler kun persondata, der er relevant og tilstrækkelig i relation til formålet defineret ovenover. Formålet er essentielt til at udlede hvilke af dine persondata, der er relevante for os. Det samme gælder for graden af persondata, vi bruger. Vi bruger ikke mere persondata, end det specifikke formål behøver.

Vi indsamler, behandler og lagrer kun persondata, der er nødvendig i relation til at opfylde det formål, vi har opstillet. Derudover kan der være lovgivningsmæssige krav, der bestemmer hvilke typer af persondata, det er nødvendigt at indsamle og opbevare for vores forretningsfunktioner. Typen og anvendelsesområdet for de persondata vi behandler, kan også være nødvendig for at opfylde en kontrakt eller andre lovkrav.

3.3 Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig, skal du rette henvendelse på ovenstående kontaktinfo. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.4 Vi kontrollerer og opdaterer din personlige information

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er falske eller misvisende. Vi sikrer også, at dine persondata bliver opdateret løbende.

Fordi dele af vores service afhænger af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at bruge ovenstående kontaktinformation og informere os om relevante ændringer i dine data.

3.5 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i relation til formålet med hvilken vi indsamlede, behandlede og opbevarede persondata.

3.6 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge Persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. 

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

3.7 Dine rettigheder

3.7.1 Du har ret til at tilgå dine persondata

Du har retten til på et hvilket som helst tidspunkt at få information om hvilke persondata, vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få information om, hvor længe vi beholder dine persondata, og om hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videresender data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi også informere dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan være begrænset pga. andre folks privatlivsbeskyttelse, for handelshemmeligheder og materielle rettigheder. Du kan håndhæve dine rettigheder ved at bruge ovenstående kontaktinformation.

3.7.2 Du har ret til at få forkerte persondata rettet eller slettet

Hvis du mener den persondata, vi behandler om dig, er forkert, har du ret til at få den rettet. Du skal kontakte os og informere os om, hvor unøjagtighederne er, og hvordan vi retter dem. I visse tilfælde vil vi have en forpligtigelse til at slette dine persondata. Dette gælder, hvis du trækker dit samtykke tilbage, eller hvis du ikke længere mener, at formålet med databehandlingen står mål med formålet, vi indsamlede den for. I disse tilfælde kan du anmode om at få den slettet. 

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre juridiske forpligtelser. 

3.7.3 Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Aarhus Letbane. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens § 58, stk. 1.

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.