Afvanding

Aarhus Letbanes grøfter skal sikre afvanding af Letbanen

Som hovedregel kan Aarhus Letbane ikke give naboer tilladelse til at tilslutte sig grøfter langs banen. Aarhus Letbanes grøfter skal primært sikre afvanding af Letbanen og er derfor dimensioneret til dette formål. De er derfor ikke egnet til at bortlede yderligere vandmængder.

Der må ikke forekomme opstuvninger af vand ved Letbanens arealer, da det kan ødelægge dæmning, spor og i værste fald føre til afsporing af letbanetog.

Det er ikke tilladt at tilslutte sig Aarhus Letbanes grøfter på eget initiativ. Har du spørgsmål vedrørende afvanding tæt på Letbanens spor, bedes du henvende dig til Aarhus Letbane.

Aarhus Letbane oprenser egne grøfter, når afvandingen ikke fungerer optimalt. Konstaterer man problemer med Letbanens afvanding, er man velkommen til at kontakte Aarhus Letbane.