Beskyttelsesjording

Der skal beskyttelsesjordes, når man vil bygge i materialer, som er helt eller delvist ledende i nær afstand til letbaneanlægget

Med et elektrisk køreanlæg skal installationer og konstruktioner i nærheden af letbanearealet være udformet, så der ikke kan opstå farlige situationer for personer og udstyr. Det er derfor et lovkrav af hensyn til sikkerhed for personer, husdyr og materiel, at der udføres beskyttelsesjording indtil 5 meter fra spormidte.

For naboer er beskyttelsesjording særligt relevant, når man vil bygge i materialer, som er helt eller delvist ledende i nær afstand til letbaneanlægget. Det gælder eksempelvis etablering af hegn, som indeholder jern eller andre metaller.

Når man vælger hegn, skal man respektere reglerne i Hegnsloven. Der er en begrænsning af sikkerhedsmæssige hensyn, lige så snart der skal sættes hegn af ledende materialer tæt på kørestrømsanlægget. Man kan ikke uden videre bruge elektrisk ledende hegn, hvis de opsættes indenfor 5 meter fra kørestrømsanlægget. I så fald skal hegn beskyttelsesjordes i henhold til gældende lovkrav.

Hegn og lignende må ikke etableres uden sikkerhedsgodkendelse, hvis de kan risikere at vælte ind i Aarhus Letbanes sikkerhedszone på 4 meter fra nærmeste skinne.

Overvejer man at etablere hegn eller bygge i helt og delvist ledende materialer, skal man henvende sig til Aarhus Letbane. Læs desuden mere i afsnittet Bygge- og anlægsarbejde langs letbanesporet.