Bygge- og anlægsarbejde

Skal man bygge tæt på Letbanen, skal særlige regler og arbejdstilladelser overholdes

Skal man som nabo udføre bygge- og anlægsarbejder nær Letbanen, gælder der særlige regler.

Omfatter arbejdet gravearbejder, opfyldninger eller placering af materialer i nærheden af letbanearealet, skal man have særlig tilladelse, jf. Jernbaneloven. Læs mere under afsnittet Tilladelser.

Skal man i løbet af arbejdet opstille stilladser, lifte eller stiger, gælder ligeledes særlige regler. Det samme gælder placering af høje master og flagstænger tæt på Letbanens arealer. I begge tilfælde skal gældende Sikkerheds- og Respektafstande til Letbanens kørestrømsanlæg overholdes.

Er man i tvivl, er man altid velkommen til at tage kontakt til Aarhus Letbanes infrastrukturansvarlige.