Omformerstationer

29 omformerstationer leverer strøm til Letbanen

Aarhus Letbane kører på strøm fra det offentlige elnet. Langs Letbanen er 29 omformerstationer placeret, som omdanner strømmen fra elnettets 10.000 volt højspænding (vekselstrøm) til 750 volt lavspænding (jævnstrøm), der føres ud i Letbanens kørestrømsanlæg. Til sammenligning kører S-togene i København på 1.500 volt jævnstrøm, mens danske fjernbaner kører med vekselstrøm på 25.000 volt.

Jævnstrøm fra letbaners kørestrøm og omformerstationer afgiver ikke sundhedsskadelige elektromagnetiske felter, hvorfor Verdenssundhedsorganisationen, WHO, også har valgt at se bort fra letbaner i deres anbefalinger om magnetfelter.

Elnettets strøm løber allerede i dag i nedgravede højspændingskabler i jorden og er den samme strøm, der forsyner boligområder, industri og gadebelysning mv. Disse forsyninger sker fra eksisterende transformerstationer, som står på udvalgte steder langs hele strækningen.
Letbanens omformerstationer er forsynet fra eksisterende højspændingskabler, der er ført i en mindre ”omvej” til omformerstationerne.

Mens omformerstationerne til at starte med ligner blå containere, vil de senere blive beklædt med perforerede metalplader. Nogle af omformerstationer vil også blive ”begrønnet”. Det betyder, at siderne på nogle af omformerstationerne bliver skærmet med blandt andet efeu og kaprifolier. Også jorden omkring omformerstationerne bliver jævnet ud, og nyt græs bliver sået.

Nedenfor ses omformerstationernes placering. Ud over de nævnte, er der etableret omformerstation ved Letbanens Trafik- og Servicecenter i banegraven.

Stationerne er markeret med en blå figur på kortudsnittene, der er hentet fra arealinformation.dk. Luftfotos er fra 2014, hvorfor letbaneprojektet ikke fremstår så fremskredet, som det gør i dag. Der kan være kommet mindre tilpasninger af placering og udformning af de enkelte omformerstationer.

 

Odder Station

Odder1 Odder2

Assedrup Station

Assedrup1 Assedrup2

Malling Station

Malling1 Malling2

Mårslet Station

Maarslet1 Maarslet2

Tranbjerg Station

Tranbjerg1 Tranbjerg2

Viby Station

Viby1 Viby2

Ny Banegårdsgade, Aarhus

Ny Banegaardsgade1 Ny Banegaardsgade2

Østbanetorvet, Aarhus

Østbanetorvet1 Østbanetorvet2

Nørreboulevard, Aarhus

Noerreboulevard1 Noerreboulevard2

Nehrus Allé, Aarhus

Nehrus Alle1 Nehrus Alle2

Brendstrupgårdsvej, Aarhus

Brendstrupgaardsvej1 Brendstrupgaardsvej2

Gl. Skejby, Aarhus

Gl Skejby1 Gl Skejby2

Klokhøjen, Aarhus

Klokhoejen1 Klokhoejen2

Larsmindevej, Aarhus

Larsmindevej1 Larsmindevej2

Lystrup Station

Lystrup1 Lystrup2

Torsøvej Station

Torsoevej1 Torsoevej2

Hjortshøj

Hjortshoej1 Hjortshoej2

Skødstrup

Skoedstrup1 Skoedstrup2

Løgten

Loegten1 Loegten2

Hornslet

Hornslet1 Hornslet2

Mørke

Moerke1 Moerke2

Thorsager

Thorsager1 Thorsager2

Ryomgård

Ryomgaard1 Ryomgaard2

Kolind

Kolind1 Kolind2

Ridderlundvej, Kolind

Ridderlundvej1 Ridderlundvej2

Trustrup

Trustrup1 Trustrup2

Grenaa Syd

Grenaa Syd1 Grenaa Syd2

Grenaa Station

Grenaa1 Grenaa2