Tilladelser header

Ansøgning om arbejdstilladelse

Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Letbanen. Det betyder, at uanset typen af arbejde er det Aarhus Letbane, der skal give tilladelse til, at et arbejde må udføres på eller i nærheden af letbanearealet.

Projekter i eller ved letbaneanlæg

Alt arbejde tæt på Letbanen, som kan have indflydelse på den almindelige drift eller som kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger, skal godkendes gennem forudbestemte procedurer. Ligeledes påligger det enhver, der skal arbejde på eller i nærheden af Letbanens kørestrømsanlæg at overholde gældende regler og respektafstande af hensyn til sikkerheden.

Læs mere om ledningsanlæg og gravetilladelser, tredjepartsprojekter, letbanesikkerhedsplaner og øvrige tilladelser her.

Vidste du…

… at Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Letbanen og derfor skal give tilladelse til alt arbejde på eller i nærheden af Letbanen?

… at uanset typen af arbejde på eller ved letbanesporet skal der foreligge en godkendt letbanesikkerhedsplan?

... at der er sikkerhedsmæssige krav til uddannelse og påklædning i forbindelse med alle typer arbejde på eller i nærheden af Letbanen?