Gravetilladelser

Søg om tilladelse til at udføre krydsende ledningsanlæg eller gravearbejde

Omfatter et byggeprojekt nedgravning eller udskiftning af ledninger, der krydser Letbanens areal, eller skal der foretages gravearbejde, som ændrer på Letbanens arealer eller anlæg, skal der indsendes en ansøgning herom til Aarhus Letbane.

For at søge om tilladelse til at udføre krydsende ledningsanlæg og gravearbejde skal man sende udførlig projektbeskrivelse samt relevant dokumentation til infrastruktur@aarhusletbane.dk. Husk at skrive ”Ledningsanlæg” eller ”Gravetilladelse” i emnefeltet.

Vær opmærksom på, at sporspærring og kørestrømsafbrydelse skal søges separat.

Vidste du…

… at Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Letbanen og derfor skal give tilladelse til alt arbejde på eller i nærheden af Letbanen?

… at uanset typen af arbejde på eller ved letbanesporet skal der foreligge en godkendt letbanesikkerhedsplan?

... at der er sikkerhedsmæssige krav til uddannelse og påklædning i forbindelse med alle typer arbejde på eller i nærheden af Letbanen? 

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.