Kørestrømsafbrydelse

Søg om tilladelse til at afbryde Letbanens kørestrømsanlæg

Når der skal arbejdes tættere på Letbanens kørestrømsanlæg end gældende respektafstande, skal kørestrømmen afbrydes og der skal etableres arbejdsjording, inden arbejdet må påbegyndes.

Kørestrømsanlæggets spændingsførende dele og konstruktioner er livsfarlige at berøre eller komme i nærheden af – også gennem værktøj og redskaber. Derfor gælder følgende respektafstande (se illustrationer til højre):

  • Personer og benyttet håndværktøj må ikke komme nærmere end 1,75 m til spændingsførende konstruktioner
  • Maskiner og større værktøjer, der kommer højere end 3,0 m over skinneoverkant, må ikke komme nærmere end 5,0 m til spændingsførende konstruktioner. Der kan under særlige forholdsregler gives dispensation for at komme nærmere Letbanens kørestrømsanlæg.
  • Transport og arbejde med stiger og andre lange genstande skal sikres, så de ikke kan komme nærmere spændingsførende konstruktioner end 1,75 m.
  • Rejsning eller nedtagning af stilladser, lysmaster, antennemaster, flagstænger, signaler eller andre høje genstande større end 3,0 m skal sikres, så genstanden ved væltning ikke kan komme nærmere spændingsførende konstruktioner end 1,75 m.

Kan de angivne afstandskrav ikke overholdes, skal der søges om kørestrømsafbrydelse hos Aarhus Letbanes infrastrukturansvarlige. Se øvrig procedure herfor under Letbanesikkerhedsplaner.

Ved arbejde under kørestrømsafbrydelse må personer, benyttet håndværktøj, materialer eller maskiner ikke komme nærmere køreledningsanlægge end 0,30 m.

Hvordan ansøges om kørestrømsafbrydelse?

For at søge om tilladelse til kørestrømsafbrydelse sendes udfyldt bestillingsblanket til Aarhus Letbanes infrastrukturansvarlige til infrastruktur@aarhusletbane.dk. Husk at skrive ”Kørestrømsafbrydelse” i emnefeltet.

Hent bestillingsblanket til kørestrømsafbrydelse her. 

Ansøgning om kørestrømsafbrydelse skal foreligge senest 10 arbejdsdage forud for det planlagte arbejde. Planlagt arbejde under kørestrømsafbrydelse forventes at blive udført i nattetimerne uden for normal drift.

Ved ansøgning om kørestrømsafbrydelse skal følgende opgives:

  • Ansøgers navn, stilling, telefonnummer og firma/tjenestested
  • Dato for arbejdets udførelse
  • Angivelse af sted for arbejdets udførelse (strækning, spor, km, signal, m.m.)
  • Arbejdets art og eventuel anvendelse af store maskiner og redskaber

Vidste du…

… at Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Letbanen og derfor skal give tilladelse til alt arbejde på eller i nærheden af Letbanen?

… at uanset typen af arbejde på eller ved letbanesporet skal der foreligge en godkendt letbanesikkerhedsplan?

... at der er sikkerhedsmæssige krav til uddannelse og påklædning i forbindelse med alle typer arbejde på eller i nærheden af Letbanen? 

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.