Letbanesikkerhedsplaner

Arbejde i eller ved letbanespor

Uanset typen af planlagt arbejde i eller ved letbanespor skal der foreligge en godkendt letbanesikkerhedsplan, inden arbejdet kan igangsættes. Det gælder arbejder på Odderbanen, Grenaabanen og Urban Line.

Letbanesikkerhedsplanen skal udarbejdes af en sikkerhedsuddannet person fra et godkendt firma, som må arbejde med jern- og letbanesikkerhedsmæssige ydelser.

Skabelonen til letbanesikkerhedsplaner er udarbejdet efter Aarhus Letbanes OR-reglement (Operative Regler), der minder om Banedanmarks SR-regler om arbejde i eller ved spor.

Arbejde på Urban Line og Odderbanen

Siden åbningen køres der almindelig passagerdrift på Urban Line, fra Aarhus H til Universitetshospitalet i Skejby (AUH), mens der klargøres til almindelig passagerdrift på Odderbanen.

Til arbejder på Urban Line og Odderbanen skal der foreligge en godkendelse fra Aarhus Letbane, herunder en letbanesikkerhedsplan samt evt. et sporspærringscirkulære og en kørestrømsafbrydelse. Godkendelse skal ansøges via Aarhus Letbanes infrastrukturansvarlige på infrastruktur@aarhusletbane.dk

Arbejde på Grenaabanen

Letbanesporet på Grenaabanen er i øjeblikket spærret, og der er ikke normal drift på Letbanen. Letbanen betragtes som en arbejdsplads, hvor der også opererer andre arbejdshold med skinnekørende materiel på sporene. Derfor er det vigtigt, at de sikkerhedsmæssige arbejdsforhold er på plads.

Aarhus Letbane har indført et system til at sikre koordinering af de forskellige arbejdshold, der arbejder på Letbanen. Grundet de nuværende arbejdsforhold på Letbanen skal en SR-koordinator, hyret som Train Control Officer (TCO), give den endelige godkendelse til at arbejde på Letbanen.

Når de enkelte arbejder skal udføres, skal TCO hver morgen kontaktes og et skema skal udfyldes. På baggrund heraf udsteder TCO en arbejdstilladelse (WORK PERMIT), og først herefter kan arbejdet påbegyndes.

TCO fører en daglig log over alle arbejder på Letbanen for at sikre, at der ikke er samtidige arbejder, som kan skabe risiko for ulykker.

Ansøgningsblanketter

Skabelonen til letbanesikkerhedsplaner kan hentes her og ansøges på infrastruktur@aarhusletbane.dk.

Bestillingsblanket til sporspærring kan hentes her og ansøges på infrastruktur@aarhusletbane.dk.

Bestillingsblanket til kørestrømsafbrydelse kan hentes her og ansøges på infrastruktur@aarhusletbane.dk

 

Visse arbejder på perronerne kan foregå uden letbanesikkerhedsplan under normal drift og testkørsler på Urban Line og Odderbanen jf. Instruks 98-2.

Betingelserne for instruksen skal altid overholdes, og der vil blive ført tilsyn og stikprøvekontrol med dette.

Hent Instruks 98-2 for arbejder i og ved Letbanens anlæg uden letbanesikkerhedsplan her.

Hvordan rekvireres skabelon til letbanesikkerhedsplan?

Skabelon til letbanesikkerhedsplan kan rekvireres ved at sende en mail til Aarhus Letbanes infrastrukturansvarlige på infrastruktur@aarhusletbane.dk. Husk at skrive ”Letbanesikkerhedsplan” i emnefeltet.

Du kan også hente skabelon til letbanesikkerhedsplan her.

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.