Skal du arbejde ved Letbanen?

Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Letbanen

Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Letbanen. Det betyder, at uanset typen af arbejde er det Aarhus Letbane, der skal give tilladelse til, at et arbejde udføres på eller i nærheden af letbanearealet.

Alt arbejde tæt på Letbanen, som kan have indflydelse på den almindelige drift eller som kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger, skal godkendes gennem forudbestemte procedurer. Ligeledes påligger det enhver, der skal arbejde på eller i nærheden af Letbanens kørestrømsanlæg at overholde gældende regler og respektafstande af hensyn til sikkerheden.

Virksomheder der skal arbejde tæt på Letbanen

Alle større og mindre bygge- og ledningsprojekter, der skal foregå tæt på eller i berøring med Letbanen, skal følge Aarhus Letbanes procedurer for sagsbehandling i henhold til det tekniske norm- og regelværk.

Procedurerne for sagsbehandling gælder alle ansøgere, som kan omfatte tilgrænsende kommuner, ledningsejere, forsyningsselskaber, naboer, Banedanmark, DSB, Vejdirektoratet eller Staten.

Alle ansøgere har det fulde ansvar for at udarbejde en fyldestgørende projektbeskrivelse med tilstrækkelig dokumentation, som skal bruges i Aarhus Letbanes sikkerhedsmæssige vurdering af projektet.

Grundet de forskellige ejerforhold langs letbanestrækningen påvirkes processen for sagsbehandling af ansøgninger. Opererer bygge- eller ledningsprojekter på indre strækning mellem Nørreport og Lisbjerg/Nye, involveres Aarhus Kommune i sagsbehandlingen, hvorimod Banedanmark involveres i sagsbehandlingen af projekter på Grenaabanen mellem Viby J og Grenaa. Bygge- og ledningsprojekter vedrørende den tidligere Odderbane mellem Viby J og Odder vurderes selvstændigt af Aarhus Letbane.

Oversigt over ejerforhold langs letbanestrækningen:

Ejerforhold Letbanen

 

 

 

 

Hvis der foretages ændringer i eksisterende jern- eller letbaneinfrastruktur, skal der udarbejdes systemdefinition og signifikansevaluering m.v. i henhold til CSM-RA (se Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen).

Krav til uddannelse og sikkerhedsbeklædning

Som udgangspunkt skal alle, der gentagne gange eller ved længerevarende arbejder på eller ved Letbanens spor, have gennemført og bestået et Pas På På Letbanen-kursus. Der kan under visse betingelser gøres undtagelse på dette sikkerhedskrav. 

Hent Pas På På Letbanen-pjecen.

Ved arbejde og færden på og ved Letbanens spor skal der altid anvendes sikkerhedsbeklædning (reflekstøj). Ved færden skal der anvendes sikkerhedsbeklædning i klasse 2, mens der ved arbejde skal anvendes sikkerhedsbeklædning i klasse 3.

(Klik for større billede)

 

Sikkerhedsbeklaedning Klasse 2

Sikkerhedsbeklaedning Klasse 3

Sikkerhedsbeklædning skal være CE-mærket DS/EN ISO 20471 (DS/EN 471).

Personale, som arbejder på eller ved Letbanens spor, skal via OR-arbejdsleder sikres god og grundig instruktion, inden et arbejde påbegyndes. OR-arbejdslederen har til enhver tid mulighed for at stoppe arbejde, hvis instrukserne ikke efterkommes.

Eventuelle afvigelser fra Aarhus Letbanes trafikale regler, herunder manglende forståelse af instrukser og ordrer, skal indberettes via denne formular.

Respekt- og sikkerhedsafstande for arbejder på eller i nærheden af Letbanen

Respektafstand til kørestrøm Personer og håndværktøj Illustration Banedanmark Respektafstand til kørestrøm Stiger og andre lange genstande Illustration Banedanmark Respektafstand til kørestrøm Maskiner og større værktøjer Illustration Banedanmark Respektafstande til kørestrøm Maskiner og større værktøjer Illustration Banedanmark
Respektafstand til kørestrøm ved nedfaldne køreledninger Illustration Banedanmark Respektafstand til kørestrøm Vandstråler Illustration Banedanmark Sikkerhedsafstand For Personer Illustration Banedanmark  

 

(Klik for større billede)

 

Vidste du…

… at Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Letbanen og derfor skal give tilladelse til alt arbejde på eller i nærheden af Letbanen?

… at uanset typen af arbejde på eller ved letbanesporet skal der foreligge en godkendt letbanesikkerhedsplan?

… at proceduren for sagsbehandling af byggeprojekter på eller ved Letbanen afhænger af, hvilken del af letbanestrækningen arbejdet skal udføres på?

... at der er sikkerhedsmæssige krav til uddannelse og påklædning i forbindelse med alle typer arbejde på eller i nærheden af Letbanen? 

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.