Raad For Tilgaengelighed

Tilgængelighed

Har Letbanen god tilgængelighed?

Letbanen skal lette hverdagen for alle. Aarhus Letbane har derfor lagt vægt på at sikre god tilgængelighed for både børn og voksne, daglige pendlere og turister, ældre og handicappede.

Aarhus Letbane arbejder for at imødekomme de særlige behov, så letbanen bliver for alle. Derfor får Letbanen input fra et Råd for tilgængelighed, som inddrages i arbejdet med tilgængelighed i letbanetog og på stationerne.

Rådet for tilgængelighed består af repræsentanter fra Handicaprådet og Ældrerådet i Aarhus Kommune, Midttrafik og Aarhus Kommune. I tilfælde hvor der er spørgsmål omkring helt lokale forhold i enten Norddjurs, Syddjurs eller Odder Kommune kontaktes Handicapråd og Ældreråd i disse kommuner for input.

I Letbanen er der sikret niveaufri indstigning på perroner, så der er nem adgang ind og ud af letbanetogene. Der er også installeret knapper, som giver ekstra tid til dette. Der vil være god plads til at placere kørestole i et flexareal med klapsæder og tæt på dørene. 

Læs mere om Aarhus Letbanes arbejde med tilgængelighed: