Økonomi

Økonomi

Hvad er forskellen på driftsomkostninger på bus og letbanevogne?

Driftsomkostninger for forskellige kollektive transportsystemer omfatter udgifter til energiforbrug, materiel, personale og chauffører samt vedligehold af materiel og skinner for skinnebåren trafik. Hertil kommer kapitalomkostninger på infrastruktur og materiel.

Letbanetog er væsentlig dyrere end busser per passagerplads. Til gengæld er levetiden også væsentlig højere end levetiden for busser.

Samlet set har letbanevogne højere driftsomkostninger end busser opgjort pr. køretøj, når kapitalomkostningerne indregnes.

Da en letbanevogn har en større kapacitet og kan have flere passagerer med end en bus, skal der dog anvendes mindre materiel, hvilket betyder færre udgifter til mandskab.