Miljoegevinst Faq

Miljø

Hvad er miljøgevinsten?

Med etableringen af en letbane følger miljøgevinster, der kan omfatte reduktioner af både energiforbrug, støj og luftforurening.

En af Letbanens store fordele er, at materiellet ikke støjer så meget som busser og tog. Letbanen kører på el, hvilket skåner lokalmiljøet. Kommer strømmen fra en vedvarende energikilde som vindkraft, er Letbanen CO2-neutral. En enkelt, moderne landvindmølle på 3 MW (megawatt) er nok til at drive hele letbanesystemet.  1 MW svarer til 1.000 husstandes elforbrug. Derudover er energiforbruget per passagerkilometer på skinner lavere end for busser på dæk.

Letbanetogene producerer også selv strøm ved at genanvende bremseenergien. Når et letbanetog bremser ned, bliver motoren til en generator, der producerer strøm, som bliver brugt til informationstavler og lignende inde i letbanetoget. Resten løber op i kørestrømsanlægget. Med andre ord: Hvis et letbanetog på vej ned ad Randersvej bremser og genererer strøm, kan et andet letbanetog, der er på vej op, anvende den. 

Letbanens større kapacitet i forhold til busser giver også flere miljøfordele. En letbanevogn kan fjerne 2-3 busser fra vejnettet og dermed også bussernes energiforbrug og udledning af forurenende partikler og NOx.

På de lokale strækninger langs med Letbanen kan der således opnås en forbedring af udemiljøet. Dog kan omlægningen af biltrafikken give større miljøgener for andre områder af byen.