Anlaeg Faq

Økonomi

Hvad koster det at anlægge Letbanen?

Budgettet for Aarhus Letbane er på 3,5 milliarder kroner.

Der er tre ejere af Aarhus Letbane I/S, som ifølge lov om Aarhus Letbane I/S bidrager med følgende:

  • Aarhus Kommune bidrager med 966 millioner kroner, hvoraf 135 millioner kroner allerede er finansieret i forbindelse med forberedelse af busbaner, og 331 millioner kroner er en ekstra bevilling givet i 2014.
  • Staten bidrager med 962 millioner kroner, hvoraf 32 millioner kroner allerede er finansieret i forbindelse med forberedelse af busbaner, og 330 millioner kroner er en ekstra bevilling givet i 2014
  • Region Midtjylland bidrager med 119 millioner kroner, hvoraf 41 millioner kroner er en ekstra bevilling givet i 2014.

Herudover budgetterer anlægsselskabet med udgifter til indkøb af letbanetog, værksted og depot på vegne af det kommende Drifts- og Infrastrukturselskab for letbanen.

Beløbene er angivet i 2009-priser og pris- og indeksreguleres med statens anlægsindeks.

Ifølge lov om Aarhus Letbane I/S stiller Aarhus Kommune, transportministeren og Region Midtjylland vederlagsfrit de arealer til rådighed, der skal anvendes til letbanens blivende anlæg.

Parterne hæfter for uforudsete udgifter udover det, der er fastlagt i anlægsbudgettet, i forhold til deres respektive ejerandele i selskabet.

Læs mere om Letbanens økonomi her