Sporspaerring

Teknik

Hvilke skinner bruges til letbaner?

Letbanevogne kører typisk på den samme type skinne som tog.

Letbaner kan dog anlægges med skarpere kurver og kraftigere stigninger. I gaderum anvendes rilleskinner, da der kan asfalteres op mod sådanne skinner.

Nye letbanestrækninger anlægges typisk med det europæiske standardspor for tog, som har en sporvidde på 1.435 mm.

Da letbanemateriel kan køre på eksisterende jernbanespor og godsspor, kan letbaner betjene visse lokal- og regionalbaner og transportere passagerer fra oplandsbyer forholdsvist ugeneret helt ind til bykernen uden skift.

På strækningen fra Aarhus H til henholdsvis Odder og Grenaa kører letbanen hovedsagelig på de eksisterende skinner.