Fart Faq

Teknik

Hvor hurtigt kan Letbanen køre?

Letbanen skal overholde de almindelige trafikregler i byområder. På land og i eget spor, kan Letbanen køre op til 100 km/t.

På strækningen fra Lystrup til Grenaa vil Letbanen køre op til 100 km/t. I byen styres hastigheden på Letbanen af, hvorvidt Letbanen er adskilt fra den øvrige trafik.

Når Letbanen afvikles i samfærdsel med biltrafikken, må hastigheden ikke overstige den aktuelle hastighed på vejen. Det vil sige, at hastigheden kan være mellem 15 km/t i gågader og 80 km/t på indfaldsveje. Typisk vil hastigheden være 50 km/t.

Når Letbanen kører i eget tracé, skal hastigheden følge retningslinierne i jernbanereglerne. Der er principielt ingen forskel på den tilladte hastighed inden og uden for byområde.

Selve materiellet har typisk en maksimal hastighed på 120 km/t.