18365 Sildeben Koereplan 2

Passager

Hvor ofte kører Letbanen?

Det meste af dagen afgår Letbanen hvert 10. minut mellem Aarhus H og Skejby, imens der i de tidlige morgentimer eller sene aftentimer køres kvartersdrift. Uden for Aarhus vil frekvensen være lavere.

Til og fra Grenaa samt til og fra Odder vil der være halvtimesdrift. Fra Lystrup forventes 15 minutters drift i dagtimerne fordelt med to afgange over Skejby og to afgange over Risskov.

Den høje frekvens i Aarhus vil betyde, at eksempelvis ventetid ved skift mellem bus og letbane bliver kort. Sammen med den kortere køretid vil det betyde, at rejsetiden mindskes væsentligt på de strækninger, som er omfattet af letbanen.

Læs mere om køreplaner på Midttrafiks hjemmeside