Fremtidige Etaper Faq

Tidsplan

Hvornår kommer de næste etaper?

Aarhus Kommune og Favrskov Kommune undersøger netop nu mulighederne for at udbygge letbanen til Brabrand og Hinnerup.

Byrådene i de to kommuner har afsat penge til VVM-undersøgelser af de nye etaper på budgetterne for 2013-2016.

I 2009 fik Letbanesamarbejdet udarbejdet et forslag til en prioriteret rækkefølge for udbygningsetaper.

I 2011 gennemført Letbanesamarbejdets sekretariat en fase 1-undersøgelse af følgende udvalgte udbygningsetaper:

  • A1: Lisbjerg Vest–Hinnerup st.
  • A2: Lisbjerg Vest–Hinnerup st.-Rylevej
  • B: Banegårdspladsen–Brabrand
  • C1: Banegårdspladsen–Hasselager/Kolt
  • C2: Banegårdspladssen–Hasselager/Kolt–Skanderborg

Fase 1-undersøgelsen er et udspil til, hvordan letbanen i Østjylland kan udbygges og indgår i de lokale og statslige prioritering af de næste etaper.

I 2016 inviterede Aarhus og Favrskov Kommuner borgere til at komme med idéer og forslag til en letbane mellem Lisbjerg og Hinnerup samt til en letbane mellem Aarhus Ø – Aarhus C – Brabrand. Idéerne skal bruges i et senere arbejde med en VVM-redegørelse for projektet.

Debatoplægget løb parallelt med høringen af en ny midtbyplan for Hinnerup og frist for kommentarer på begge planer var 30. maj 2016. Debatten om en letbane mellem Aarhus Ø og Brabrand forløb parallelt med en høring om en ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby.

I februar 2017 indgik Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Radikale en aftale uden om regeringen i forligskredsen ”Bedre og billigere offentlig transport”. Aftalen afsætter i alt 40 millioner kroner til en VVM-undersøgelse af etape 2, som både består af en linjeføring mellem Aarhus Ø og Brabrand samt en letbane mellem Lisbjerg og Hinnerup. I aftalen er der også afsat penge til undersøgelse af en ny terminal i Brabrand. 

Den videre planlægning af yderligere letbaneetaper i Aarhusområdet fortsætter. Læs mere her.

Letbanen indgår også i en vision for sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland. Læs Samspil 2025 her