Hvorfor Letbaner Faq

Passager

Vil det være hurtigere at benytte Letbanen end bybussen?

Som udgangspunkt vil det være hurtigere, ja, men det afhænger af, hvilken strækning der er tale om.

En af de helt store fordele ved letbanen er, at rejsetiden er uafhængig af den øvrige trafik på vejene, fordi letbanen kører i sit eget spor. Det vil sige, at du i myldretiden vil opleve samme rejsetider og regularitet uanset, den øvrige trafik på vejen.