Du kan regne med Letbanen

Det er vigtigt, at passagererne kan regne med, at letbanen kommer.

Derfor har vi et konstant fokus på at sikre en stabil drift. Pålideligheden er et udtryk for andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte afgange og fortæller, om du kan regne med, at letbanen kommer.

I 2021 var det samlede resultat for pålideligheden på 97,9 procent. Og med en målsætning på 95 procent har Aarhus Letbane nået målet hver eneste måned i 2021. Der måles også på hver af de tre strækninger, Indre strækning, Odderbanen og Grenaabanen. Til og med 2021 har de tre strækninger haft samme målsætning som for den samlede strækning.


Pålideligheden over de sidste 12 måneder
Opdateret august 2022

Pålideligheden_2022_grafik_måned

Pålideligheden over tid
Opdateret august 2022

Pålideligheden_2022_grafik_år

Pålideligheden per strækning
Opdateret august 2022

Palideligheden_2022_grafik_strakninger

Nye mål for Letbanen
De sidste fire år har Aarhus Letbane nået den samlede målsætning for pålideligheden, og derfor har vi i år øget den samlede målsætning til 97 procent. Derudover har vi fået individuelle mål for de tre strækninger. Målene for Indre strækning og Odderbanen er på 98 procent imens målet for Grenaabanen er på 97 procent. Formålet med at måle individuelt på hver af de tre strækninger er, at få en større indsigt i, hvor vi kan forbedre driften yderligere og sikre, at alle passagerer kan regne med, at Letbanen kommer.

Sådan beregner vi pålideligheden for Letbanen
Pålideligheden udregnes ved at se på antallet af gennemførte køreplanstimer i forhold til antallet af planlagte køreplanstimer.

Når letbanen kører med op til 97 procent pålidelighed, er det ikke ensbetydende med, at du kan være 97 procent sikker på, at toget kommer, som det plejer. Planlagte driftsændringer f.eks. i forbindelse med sporarbejde er nemlig ikke medregnet. Eftersom driftsændringerne er planlagte, er de ikke medregnet i opgørelsen og tager derfor udgangspunkt i, at der ingen afgange er.

I 2021 har vi haft flere planlagte driftsændringer, bl.a. i forbindelse med ombygning af Trustrup og Vestre Strand Allé samt vores faste kampagneuger, hvor der fortages almindeligt vedligehold. Disse driftsændringer er ikke medregnet i opgørelsen.

Siden er sidst opdateret 9. september 2022.