Du kan regne med Letbanen

Det er vigtigt, at passagererne kan regne med, at letbanen kommer.

Derfor har vi et konstant fokus på at sikre en stabil drift. Pålideligheden er et udtryk for andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte afgange og fortæller, om du kan regne med, at letbanen kommer.

I 2022 blev det samlede resultat for pålideligheden 97,6 procent og nåede dermed målsætningen på 97 procent.


Pålideligheden over de sidste 12 måneder
Opdateret januar 2023

Pålideligheden_2022_grafik_måned

Pålideligheden over tid
Opdateret januar 2023

Pålideligheden_2022_grafik_år

Pålideligheden per strækning
Opdateret januar 2023

Palideligheden_2022_grafik_strakninger

Nye mål for Letbanen
I de første fire år af Letbanens levetid har Aarhus Letbane nået den samlede målsætning for pålideligheden, og derfor blev den samlede målsætning hævet til 97 procent i 2022. Derudover blev der i 2022 indført individuelle mål for de tre strækninger.

Målene for Indre strækning og Odderbanen er på 98 procent imens målet for Grenaabanen er på 97 procent. Formålet med at måle individuelt på hver af de tre strækninger er, at få en større indsigt i, hvor vi kan forbedre driften yderligere og sikre, at alle passagerer kan regne med, at Letbanen kommer.

Sådan beregner vi pålideligheden for Letbanen
Pålideligheden udregnes ved at se på antallet af gennemførte køreplanstimer i forhold til antallet af planlagte køreplanstimer.

Når letbanen kører med op til 97 procent pålidelighed, er det ikke ensbetydende med, at du kan være 97 procent sikker på, at toget kommer, som det plejer. Planlagte driftsændringer f.eks. i forbindelse med sporarbejde er nemlig ikke medregnet. Eftersom driftsændringerne er planlagte, er de ikke medregnet i opgørelsen og tager derfor udgangspunkt i, at der ingen afgange er.

Planlagte aflysninger der er meldt ind 72 timer før medregnes ikke, når pålideligheden beregnes.

Vores faste kampagneuger, hvor der fortages almindeligt vedligehold er et eksempel på dette. Disse driftsændringer er ikke medregnet i opgørelsen.

Siden er sidst opdateret 13. januar 2022.