Mange rejser med Letbanen

Hver dag rejser mere end 15.000 passagerer med Letbanen.

I månederne april, maj og juni har knap 1 million passagerer rejst med L2 og knap 400.000 har rejst med L1.

Næsten 80 procent af Letbanens passagerer kører i hverdagene, mandag til fredag, og mere end 59 procent rejser på indre strækning. 22 procent rejser på Odderbanen, og 28 procent rejser på Grenaabanen.

Udviklingen i passagertal 2019-2022 opgjort kvartalsvis

Passagertal