Mange rejser med Letbanen

Hver dag rejser mere end 14.000 passagerer med Letbanen.

I 2021 rejste knap fire millioner passagerer med Letbanen, og siden sin start har mere end 12 millioner passagerer kørt med Letbanen.

Igen i 2021 har COVID-19 haft en betydelig effekt på den offentlige transport, men færre restriktioner har medvirket til en stigning i antallet af passagerer med Letbanen i forhold til 2020. Og i fjerde kvartal af 2021 rejste mere end 14.000 passagerer med Letbanen hver dag, hvilket bringer passagertallet tilbage på sporet efter 2 år med restriktioner.

Mere end 92 procent af Letbanens passagerer kører i hverdagene, mandag til fredag, og mere end 59 procent rejser på indre strækning. 22 procent rejser på Odderbanen, og 28 procent rejser på Grenaabanen.

Udviklingen i passagertal 2019-2021 opgjort kvartalsvis

Passagertal