Letbanen kommer til tiden

Passagererne skal kunne regne med, at letbanen kommer til tiden.

I 2022 endte den samlede rettidighed for hele året på 96,6 procent. Det er lige under målsætningen på 97 procent.

Med to større uheld, hvor køreledningerne blev påkørt, manglende togeftersyn og is på køreledningerne blev driften presset til det yderste, og det ses på det samlede resultat.

Rettidigheden er andelen af afgange gennemført til tiden. For at et letbanetog kommer til tiden, skal det ankomme senest tre minutter efter forventet ankomst til den pågældende station. I 2022 ankom Letbanen 96,6 procent af gangene til tiden.

Rettidigheden over de sidste 12 måneder
Opdateret januar 2023

Rettidighed_2022_grafik_maned

Rettidigheden over tid
Opdateret januar 2023

Rettidighed_2022_grafik_ar

Rettidigheden per strækning
Opdateret januar 2023

Rettidighed_2022_grafik_strakning

 

Nye mål for Letbanen
I de første fire år af Letbanens levetid har Aarhus Letbane nået den samlede målsætning for rettidigheden på 95 procent, og derfor blev den samlede målsætning hævet til 97 procent. Derudover blev der i 2022 indført individuelle mål for de tre strækninger. Målene for Indre strækning og Odderbanen er på 98 procent, imens målet for Grenaabanen er på 94 procent. Formålet med at måle individuelt på hver af de tre strækninger er at få en større indsigt i, hvor vi kan forbedre driften yderligere og sikre, at alle passagerer kan regne med, at Letbanen kommer til tiden.

Sådan beregner vi rettidigheden for Letbanen
Rettidigheden udregnes ved at se på antallet af faktiske afgange fra alle stationer, der er ankommet indenfor 3 minutter af ankomsttidspunktet, i forhold til hvor mange der ikke gjorde. Vi måler på de gennemførte ture, hvilket betyder, at akutte aflysninger trækkes fra.

Når Letbanen kører med op til 97 procent rettidighed, er det ikke ensbetydende med, at du kan være 97 procent sikker på, at toget kommer, som det plejer. Planlagte driftsændringer f.eks. i forbindelse med sporarbejde er nemlig ikke medregnet. Fordi driftsændringerne er planlagte, er de ikke medregnet i opgørelsen og tager derfor udgangspunkt i, at der ingen afgange er.

Vores faste kampagneuger, hvor der fortages almindeligt vedligehold er et eksempel på planlagte driftsændringer. Disse driftsændringer er ikke medregnet i opgørelsen.

 

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er minimum 92,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, november 2022, er på 95,2 procent.

 

Siden er sidst opdateret 13. januar 2023.