Letbanen kommer til tiden

Passagererne skal kunne regne med, at letbanen kommer til tiden.

I 2022 ligger den samlede rettidighed på 97,2 procent, hvilket er over målsætningen på 97 procent og højere end det samlede resultat for 2021.

August blev desværre en måned med flere forsinkelser end normalt. Især L1 mod Grenaa har været påvirket af forsinkelserne, og det kan ses på rettidigheden. I august måned ligger rettidigheden på 91 procent for strækningen mellem Østbanetorvet og Grenaa. Forsinkelserne skyldes primært en del fejl på flere letbanetog, men også lidt startvanskeligheder med den nye, udvidede køreplan til Hornslet.

I 2021 ankom Letbanen 96,8 procent af gangene til tiden. Rettidigheden er andelen af afgange gennemført til tiden og er et udtryk for passagerernes oplevelse af evt. forsinkelser. For at et letbanetog kommer til tiden, skal det ankomme senest tre minutter efter forventet ankomst til den pågældende station.

Letbanen har cirka 330 ture hver dag og 51 stationer at besøge, og med en målsætning på 95 procent har Aarhus Letbane nået målet hver eneste måned i 2021. Der måles også på hver af de tre strækninger, Indre strækning, Odderbanen og Grenaabanen. Til og med 2021 har de tre strækninger haft samme målsætning som for den samlede strækning.

Rettidigheden over de sidste 12 måneder
Opdateret august 2022

Rettidighed_2022_grafik_maned

Rettidigheden over tid
Opdateret august 2022

Rettidighed_2022_grafik_ar

Rettidigheden per strækning
Opdateret august 2022

Rettidighed_2022_grafik_strakning

De sidste fire år har Aarhus Letbane nået den samlede målsætning for rettidigheden, og derfor har vi i år hævet den samlede målsætning til 97 procent. Derudover har vi fået individuelle mål for de tre strækninger. Målene for Indre strækning og Odderbanen er på 98 procent, imens målet for Grenaabanen er på 94 procent. Formålet med at måle individuelt på hver af de tre strækninger er at få en større indsigt i, hvor vi kan forbedre driften yderligere og sikre, at alle passagerer kan regne med, at Letbanen kommer til tiden.

Sådan beregner vi rettidigheden for Letbanen
Rettidigheden udregnes ved at se på antallet af faktiske afgange fra alle stationer, der er ankommet indenfor 3 minutter af ankomsttidspunktet, i forhold til hvor mange der ikke gjorde. Vi måler på de gennemførte ture, hvilket betyder, at akutte aflysninger trækkes fra.

Når Letbanen kører med op til 97 procent rettidighed, er det ikke ensbetydende med, at du kan være 97 procent sikker på, at toget kommer, som det plejer. Planlagte driftsændringer f.eks. i forbindelse med sporarbejde er nemlig ikke medregnet. Fordi driftsændringerne er planlagte, er de ikke medregnet i opgørelsen og tager derfor udgangspunkt i, at der ingen afgange er.

I 2021 har vi haft flere planlagte driftsændringer, bl.a. i forbindelse med ombygning af Trustrup og Vestre Strand Allé samt vores faste kampagneuger, hvor der fortages almindeligt vedligehold. Disse driftsændringer er ikke medregnet i opgørelsen.

 

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 92,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er juni 2022, er 92,2 procent.

 

Siden er sidst opdateret 9. september 2022.