Letbane til Odder og Grenaa: Her er seneste status


Aarhus Letbane forventer at åbne strækningen Aarhus H-Odder i løbet af sommeren 2018, mens Aarhus H-Grenaa forventes at åbne mod slutningen af 2018.

De to strækninger er teknisk færdigbyggede, men de sidste godkendelser mangler fortsat.

Letbanens drifts- og sikkerhedschef Jens Michael Toft gør status på arbejdet med at få godkendt strækningerne – og giver en forklaring på de forsinkelser, der har været undervejs.

Hvad er status på strækningen Aarhus H-Odder?

Sammen med assessor arbejder vi hos Aarhus Letbane på at færdiggøre ansøgningerne til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Strækningen har siden oktober 2017 været teknisk færdigbygget – det vil sige, at arbejdet med at etablere kørestrøm, omformerstationer, signalanlæg og tilpasse de eksisterende perroner er afsluttet. Der udestår alene lidt finish arbejder, som for eksempel opsætning af skilte samt oprydning.

Hvad er den konkrete tidshorisont på denne strækning – hvornår kan den åbne?

Efter at have vurderet, dels hvor langt Aarhus Letbane og assessor er med godkendelsesarbejdet, dels hvor lang den forventede sagsbehandlingstid hos TBST er, fastholder Aarhus Letbane en forventning om at kunne åbne strækningen mod Odder i løbet af sommeren. 

Når Odderbanen åbner, begynder Letbanen samtidig at køre på strækningen mellem Universitetshospitalet i Skejby og Lisbjerg Skole.

Hvad er status på strækningen Aarhus H-Grenaa?

Siden maj 2018 har strækningen mellem Aarhus og Grenaa været teknisk færdigbygget – det vil sige, at etablering af kørestrøm, omformerstationer, signalanlæg og tilpasning af perroner er udført. Ud over godkendelser mangler dog der finish arbejder på stationerne, oprydning og gennemgang af mangler.

Hvad er den konkrete tidshorisont på denne strækning – hvornår kan den åbne?

Det afhænger af flere faktorer, herunder hvornår Odderbanen godkendes. Da en del af godkendelserne af Odderbanen kan overføres til Grenaabanen, tager man godkendelserne i den rækkefølge.

Forventningen er, at godkendelsesprocessen bliver kortere end for Odderbanen, da flere delelementer – for eksempel godkendelse af letbanetog – kan videreføres til Grenaabanen.

Aarhus Letbanes forventning er, at Grenaabanen kan åbne hen mod slutningen af 2018. Når det sker, åbner man samtidig strækningen mellem Lisbjerg og Lystrup.

Hvad gør I for at få strækningerne åbnet så hurtigt som muligt?

Vi bruger alle de ressourcer, som vi har til rådighed, på arbejdet med at opnå godkendelser af Odder- og Grenaabanen. Det sker i et samarbejde med assessor, der skal sikkerhedsvurdere alle ansøgninger, før vi kan sende dem til TBST for godkendelse.

Hvorfor er tidsplanen blevet overskredet i det omfang, den er?

Det skyldes især to forhold:

  • Aflysningen af den planlagte åbning i september 2017 udløste i sig selv en forsinkelse på tre måneder.
  • Da Aarhus Letbane fik godkendt den indre strækning i december 2017, skete det på 58 vilkår, som Aarhus Letbane efterfølgende har arbejdet på at lukke. Det har krævet mange ressourcer internt. Ved udgangen af maj 2018 var de 55 mest presserende vilkår lukket, og de sidste tre forventes lukket i forbindelse med godkendelsen af Odderbanen.

De tekniske sikkerhedsregler har været en udfordring – hvad dækker de for eksempel over?

De tekniske sikkerhedsregler er de regler, som man skal følge, når man i fremtiden skal vedligeholde Letbanen, samt ved ny-anlæg. Det kan for eksempel være at beskrive og dokumentere normer for, hvordan vi vedligeholder overkørsler, eller hvordan man på et senere tidspunkt vil bygge en bro henover Letbanen.

Hvorfor har det ikke været muligt at melde en forventet tidsplan ud tidligere i forløbet?

Arbejdet med at få godkendt Letbanen er en uhyre kompliceret proces, der kræver omfattende dokumentation i et samspil med flere parter.

Rent tidsmæssigt er der flere ubekendte faktorer, der gør det meget svært at sætte præcise datoer på: Først skal Aarhus Letbanes entreprenører udarbejde sikkerhedsdokumenter, som efterfølgende skal dokumenteres via tests. På baggrund heraf skal alle åbne observationer rejst af assessor til det fremlagte materiale lukkes. Når et sikkerhedsmæssigt forsvarligt resultat foreligger, skal assessor samle sine vurderinger i en sikkerhedsvurderingsrapport som sendes til godkendelse hos TBST, der har en sagsbehandlingstid, der kan variere afhængig af ansøgningen. Evt. rejste spørgsmål fra TBST skal ligeledes besvares og dokumenteres, evt. med en opdateret sikkerhedsvurderingsrapport. Derfor er det først, når TBST har givet alle de nødvendige godkendelser til Aarhus Letbane, at vi kan udmelde en åbningsdato.


Et Kig Ud Af Forruden Paa OdderbanenTestkoersel OdderbanenTestkoersel Odderbanen 2Testkoersel Odderbanen 3Testkoersel Odderbanen 4Testkoersel Odderbanen 5Testkoersel Odderbanen 6Odder Station Med To Letbanetog

Ordbog: Det betyder de tekniske udtryk

Assessor: Tredjepart mellem Aarhus Letbane og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), der skal sikre, at Letbanen opfylder de stillede sikkerhedskrav.

Ibrugtagningstilladelse: Tilladelse til at bruge et bestemt delelement af Letbanen.

Tekniske sikkerhedsregler: Regelgrundlaget for det fremtidige vedligehold af Letbanen, samt krav til ny-anlæg.

Operationelle regler: De trafikale sikkerhedsregler der beskriver, hvordan vores letbaneførere kører på Letbanens strækninger.

Sikkerhedsledelsessystem: En beskrivelse af de processer og aktiviteter, der gør det muligt løbende at sikre og forbedre virksomhedens drift på sikker vis.

Lignende nyheder...

Testkoersel-Odderbanen-6

Planlagt vedligehold på Odder- og Grenaabanen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningerne mellem Grenaa og Østbanetorvet og mellem Odder og Aarhus H. I uge 25 …

Læs mere
P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Passagererne sætter igen rekord i Letbanen

Med mere end 1.4 millioner passagerer i første kvartal sætter passagererne endnu en gang rekord. Passagertallet er det højeste for et første kvartal i Letbanens …

Læs mere
odder_1280x500

Planlagt vedligehold mellem Odder og Aarhus H

I uge 16 vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningen mellem Odder og Aarhus H. Vedligeholdelsesarbejdet udføres hovedsageligt i nattetimerne for at undgå at …

Læs mere
Letbanen-Grenaa-Tango

Køreledningsmast beskadiget ved Ryomgård

I forbindelse med vedligehold på Grenaabanen er en køreledningsmast beskadiget. Under nattens vedligeholdelsesarbejder har Aarhus Letbanes (AAL) vedligeholdelsesentreprenør ramt en køreledningsmast. Masten er beskadiget og …

Læs mere
Vedligeholdkampagne-marts-2021-web

Planlagt vedligehold på hele Letbanestrækningen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på hele strækningen mellem Grenaa og Odder. I ugerne 11 og 12 arbejdes der mellem …

Læs mere
Aarhus-H-morgentrafik-til-web

2022 blev et rekordår for passagererne

For fjerde kvartal i træk sætter passagererne rekord, og dermed bliver det samlede passagertal for 2022 det bedste resultat i Letbanens historie.

Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.