Elektrificering

Elektrificering

Letbanen sætter strøm på

Når passagererne i Aarhus Letbane inden 2017 kan tage letbanen mellem Odder, Aarhus og Grenaa, bliver det om bord på et eldrevet letbanetog.

Det står fast, efter at et flertal i Folketinget i juni indgik en ny trafikaftale. Som en del af trafikaftalen besluttede regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, at de nye letbanetog, som kommer til at køre på de eksisterende lokalbanestrækninger til Odder og Grenaa, skal køre på el i stedet for diesel.

Hidtil har planen ellers været, at letbanen skulle køre på el på den nye strækning igennem Aarhus, og så skifte til diesel ved kørsel på de eksisterende skinner til Odder og Grenaa. Men trafikaftalen sikrer altså elektrificering af hele den 105 kilometer lange strækning.

Staten reserverer 100 millioner kroner til merudgifter

Trafikaftalen sikrer samtidig, at eventuelle merudgifter i forbindelse med elektrificering – eksempelvis ekstra udgifter til master, transformerstationer og sikringssystemer, som er nødvendige for at sikre driften på el – dækkes delvist af staten. Der er reserveret 100 millioner kroner til eventuelle merudgifter på Grenaabanen, mens eventuelle merudgifter ved at elektrificere Odderbanen skal findes hos Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Markedet for dieselhybridtog er skrumpet

Nye undersøgelser viser, at markedet for dieselhybridtog ikke har udviklet sig, som man forventede. Derfor er beslutningen blevet at elektrificere hele letbanestrækningen mellem Odder og Grenaa. I 2008, da letbaneprojektet blev igangsat, forventede man, at markedet for letbanetog, som kan skifte imellem at køre på el og diesel, ville vokse støt. Det er ikke sket. Tværtimod er flere projekter opgivet, blandt andet et stort projekt med dieselhybridtog i Braunschweig i Tyskland. Der er ikke på nuværende tidspunkt produceret nye dieselhybridtog, som umiddelbart kan indgå i letbaneprojektet i Aarhusområdet.

Udbud bliver mindre komplekst

Beslutningen om at elektrificere hele letbanestrækningen gør udbuddet af letbanens transportsystem mindre komplekst. Nu indeholder det udelukkende krav om elektrificering og dermed indkøb af eldrevne letbanetog.

Hvem der bliver prækvalificeret til at byde på opgaven, bliver afgjort i november 2012. Herefter bliver udbuddet af transportpakken offentliggjort.

Tidsplan for første letbane i Aarhusområdet

De endelige tilbud forventes modtaget medio 2013, og der planlægges kontraktstart af transportsystemet – bestående af blandt andet skinner, kørestrøm, perroner og letbanetog – fra begyndelsen af 2014. De første forberedende arbejder til letbanen nye strækning igennem Aarhus forventes at gå i gang i første halvdel af 2013. Det drejer sig om anlæg af en bro i banegraven i forbindelse med letbanens depot og værksted samt en bro over Egådalen og Djurslandsmotorvejen i det nordlige Aarhus.

Herudover kræver åbningen af det sidste stykke af Aarhus Å i 2014 ændringer af en eksisterende bro over Mindet ved Urban Media Space og det nye multimediehus i Aarhus.

Det øvrige forberedelsesarbejde går først i gang, når det endelige pristilbud på letbanen kendes medio 2013.

Aarhus Letbane forventes at være i drift inden 2017.

 

Elektrificering Oversigtskort