Mosaik

Langs med banen

Detbat om det østjyske samarbejde

Letbanesamarbejdets styregruppe afholdte i august en workshop med centrale planlæggere og chefer inden for planarbejde, trafik og erhverv fra samarbejdets otte kommuner og regionen.

 Formålet var at diskutere rammerne for det fremadrettede samarbejde mellem kommunerne. Særligt fokus var der på byudvikling og andre tiltag, som kan understøtte udbygningen af letbanen og udvikle den brugen af kollektiv trafik og den overordnede infrastruktur i Østjylland.

Emnerne, som blev debatteret på workshoppen, var:

  • behovet for fælles fysisk planlægning som grundlag for anlæg af letbanen
  • behovet for planlægning i relation til tids- og etapeplan
  • maximal kraft bag letbaneprojektet
  • information og dialog

Resultatet af workshoppen er en række hovedanbefalinger, som kan medvirke til en stærkere politisk og administrativ forankring i det østjyske samarbejde og i de enkelte kommuner. Fokus er på at sikre fremtidens Østjylland som et attraktivt bolig- og arbejdssted.

Letbanesamarbejdets styregruppe vil nu tage stilling til det videre arbejde med anbefalingerne fra workshoppen.