Udbygninger

Etape 2

Flere letbaner knytter Aarhusområdet bedre sammen

De politiske planer om at udvide letbanen med etaper til Favrskov og Brabrand vil knytte Aarhusområdet bedre sammen.

Med et netværk af letbaner på tværs af kommunegrænserne bliver det nemlig endnu nemmere for østjyderne at komme til og fra arbejde, fritidsaktiviteter og på shoppetur.

Det er der bred enighed om hos formanden for Letbanesamarbejdets politiske følgegruppe, Mads Nikolajsen (F), borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring (S), og rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Laura Hay (V).

Banen er mere behagelig

- Letbanen er en nær og bekvem, stabil forbindelse, der hænger godt sammen med det øvrige net af kollektiv trafik. Selv om vores busser bliver stadig mere bekvemme – og det er vi stolte af i Midttrafik – så er det mere behageligt at køre med bane. En del rejsende kan derfor have fordel af at kombinere bus og letbane. Og for nogle pendlere vil en letbane også være mere attraktiv end bilen, siger Mads Nikolajsen.

I Aarhusområdet er første etape af letbanen overgået fra planlægnings- til anlægsfasen. Samtidig er planlægningen af yderligere etaper i fuld gang, og Favrskov Byråd og Aarhus Byråd har afsat midler til VVM-undersøgelser af yderligere etaper til henholdsvis Hinnerup og Brabrand.

Mere attraktivt at bosætte sig i Hinnerup- og Søftenområdet

Borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring, ser flere fordele for borgerne i Favrskov:

- Letbanen er et nyt, attraktivt tilbud om kollektiv trafik, og den vil helt sikkert tiltrække mange flere passagerer til den kollektive trafik og dermed reducere det store antal biler, der hver dag holder i kø på Aarhusvej gennem Søftenområdet. Med en hurtigere og lettere adgang til storbyens mange arbejdspladser og butikker bliver Hinnerup- og Søftenområdet også mere attraktivt for yderligere bosætning. Samtidig vil vi med et Parkér og Rejs-anlæg lige ved E45 kunne flytte passagerer fra bilerne til letbanen og dermed afhjælpe trafikbelastningen i Aarhus, siger han.

Brabrand rykker tættere på

I Aarhus Kommune vil en letbane til Brabrand få kolossal betydning for realiseringen af Helhedsplanen for Gellerup. Det vil betyde en positiv udvikling af bydelen, fremhæver rådmand Laura Hay:

- Det net af letbaner, som vi bygger i de kommende år, vil knytte Aarhusområdet bedre sammen, og derfor er jeg også overbevist om, at både de nuværende og kommende borgere i Gellerup vil føle, at de kommer tættere på byen. Samtidig vil resten af byen få mulighed for hurtigt og let at komme på besøg i Gellerup, Brabrand, Bazar Vest og City Vest.

Model for finansiering

Mens Favrskov Kommune og Aarhus Kommune har taget hul på forberedelserne af de nye letbaneetaper, arbejder de otte kommuner i Letbanesamarbejdet sammen med regionen og Midttrafik om at finde den rigtige model for finansiering og fordeling af udgifterne til anlæg og drift af de næste letbaneetaper.