Billund

Langs med banen

Forundersøgelse af bane til Billund Lufthavn

Trafikstyrelsen har gennemført en forundersøgelse af banebetjening af Billund Lufthavn.

Det skete i forlængelse af ”Aftale om bedre mobilitet” fra 26. november 2010.

Undersøgelsen viser, at en banebetjening af Billund Lufthavn bør tage udgangspunkt i en østlig linjeføring rettet mod Vejle – enten en jernbaneløsning via Jelling med en rejsetid på 29 minutter eller en direkte letbane fra Vejle med rejsetid på 23 minutter. En forlængelse til Billund by/Legoland ventes at kunne fordoble passagergrundlaget.

En letbaneløsning fra Vejle til Billund Lufthavn og videre til Billund by/Legoland vil koste cirka 1,3 milliarder kroner i anlægsomkostninger. Med en afgangshyppighed på to tog i timen forventes banen i 2030 at kunne have cirka 1,2 millioner passagerer. Det svarer til passagertallet på større privatbaner og er på niveau med statslige baner som for eksempel Svendborgbanen, Grenaabanen eller strækningen Holbæk-Kalundborg.

Forundersøgelsen viser dog også, at letbanen ikke er rentabel i sig selv, men skal have et årligt driftstilskud på omkring50 millioner kroner.